Workshop om #nordicfood2024 – från nisch till kritisk massa

I december bjöd Ny Nordisk Mat och Livsmedelsakademin in ledande aktörer från den skånska och danska livsmedelsnäringen för att diskutera hur den nordiska matkulturen kan bli världsledande.

#nordicfood2024 är en serie workshops på olika teman som arrangerats av Ny Nordisk Mat under det gångna året. Serien handlar om vad som måste göras för att förverkliga visionen om det nordiska köket inom tio år. I december stod Livsmedelsakademin värd för en workshop på temat ”From nische to critical mass”, som handlade om vad som krävs för att kommersialisera och skala upp produktionen av kvalitetsprodukter från Norden.

På Ny Nordisk Mats hemsida kan du läsa ett referat från dagen »

Läs mer om #nordicfood2024 »