"Vi vill förenkla både för entreprenören och myndigheten"

Tre frågor till Pär Tegnander, projektledare för "Undanröja hinder för småskaliga livsmedelsföretag" – ett projekt inom Smaka på Skåne.

Vad går projektet ut på?

– Entreprenörer som ska starta upp mindre livsmedelsföretag eller utveckla fler affärsidéer inom sitt befintliga företag upplever det ofta som väldigt besvärligt på grund av alla regelverk och myndigheter. Många gånger tröttnar entreprenören innan han eller hon har hunnit sätta igång. Detta är väldigt förödande för samhällsutvecklingen. Vi vill med detta projekt hjälpa till och förenkla både för entreprenören och myndigheten så att fler småskaliga livsmedelsföretag kan utveckla sina verksamheter och få fler ben att stå på.

Projektet inleddes i april – hur har det gått så här långt?

– Jag har kunnat konstatera att det finns frågor som måste lösas, exempelvis hur och när myndigheter tar ut avgifter. Idag tar många myndigheter ut en årlig avgift den 1 januari varje år oavsett om de utför kontroll eller ej. Detta stör väldigt många små livsmedelsföretagare. Myndigheterna måste få bättre möjligheter att ge råd och vara en diskussionspartner, det är mycket lättare för båda parter om ett samtal kan ligga till grund för de beslut som sedan ska tas.

– Men jag har också fått positiva signaler, bland annat så har många kommuner så kallad LOTS-verksamhet. Det innebär att kommunen på kort varsel kan samla ihop samtliga myndigheter som berör företaget och dess etablering.

Hur gör man om man vill veta mer om projektet?

– Under vår temadag den 13 november kommer vi att arrangera två workshops på temat och då hoppas jag på stor uppslutning. Workshopen leds av Ewa Marie Rellman på LRF Skåne och mig. Vi har bjudit in Tillväxtverket och Livsmedelsverket som talare, Svenskt Sigill kommer att vara på plats och ett antal företagare och myndighetspersoner. Jag är övertygad om att det kommer resultera i flera intressanta diskussioner. Kan man inte komma till temadagen går det bra att höra av sig direkt till mig – både företagare och myndigheter är välkomna att höra av sig.

Pär Tegnander har arbetat inom livsmedelsbranschen i 35 år. Han arbetade bland annat som kock på SAS service partner på Arlanda på 1980-talet och har även varit verksam på myndighetssidan i cirka 20 år. Mellan 2012-2014 arbetade han som företagsutvecklare på LRF Skåne och är nu projektledare på Livsmedelsakademin/Smaka på Skåne.