VD-nätverket pratade sociala medier på Skånemejerier

Den 4 maj samlades Livsmedelsakademins VD-nätverk på Skånemejerier för att få insyn i hur företaget drivs idag och specifikt om hur de aktivt arbetar med sociala medier.

Det blev också en rundvandring i mejeriet och VD-nätverket fick ta en titt på mejeriets nya utbyggnad och höglager.

Livsmedelsakademins vd Lotta Törner passade också på att informera nätverket om arbetet med att få en FoodKic till Öresundsregionen och möjligheterna för partnerföretag att via Livsmedelsakademin engagera sig i utvecklingen av en regional livsmedelsstrategi.