VD-nätverket och landshövdingen diskuterade hållbarhet

Hållbarhet är antagligen en av de största utmaningarna, men även möjligheterna, för livsmedelsnäringen just nu. Frågan är dock mycket komplex och lösningarna inte helt självklara…

Vilka hållbarhetsåtgärder ger bäst effekt långsiktigt? Hur kan hela försörjningskedjan samarbeta? Hur kan vi påverka konsumenterna i rätt riktning? 19 september träffades Livsmedelsakademins VD-nätverk för att diskutera hållbarhet och cirkulär ekonomi. Värd för eftermiddagen var landshövding Anneli Hulthén.

Cirkularitet kan verka som ett buzz-word för tillfället, men tanken är enkel: Det handlar om resurseffektivisering och att ta hand om och återanvända allt potentiellt spill i form av energi, värme, avfall, kassationer, etc. På Foodhills i Bjuv satsar man på att skapa Europas ledande anläggning inom cirkulär livsmedelsproduktion och global hållbar utveckling.

– Foodhills hälsar både startups och större etablerade företag välkomna att nyttja anläggningen, så länge man ställer upp på de hållbarhetskrav som Foodhills satt upp, berättade Rolf Bjerndell under en presentation on Foodhills ambitioner under VD-träffen.

Efter en dragning om Foodhills, fick även VD:arna från Pågen, Orkla Foods Sverige, Bertegruppen och Culinar dela med sig kort om hur deras respektive företag arbetar med hållbarhet.

– Det som är extra positivt vad gäller hållbarhetsarbete är när det går att kombinera satsningar eller omställningar som blir väldigt bra för miljön och som samtidigt ger positiva resultateffekter. Och med dessa besparingar kan vi accelerera och investera ännu mer i en hållbar framtid, summerade Orkla Foods Sveriges vd Henrik Julin det hela.                              

Det finns inte helt oväntat likheter i de olika företagens hållbarhetssatsningar. Exempelvis arbetar mer eller mindre alla med att effektivera och ställa om energianvändningen till förnyelsebar energi, att minska matsvinnet i produktionen, samt att öka andelen hållbara och återvinningsbara förpackningar – självklart är plasten i fokus här. Dessutom talades mycket om att värna om det svenska landsbruket och svenska råvaror.

För att bli riktigt framgångsrik när det gäller hållbarhetsarbete är det självklart även att få konsumenten med sig. Fakta, transparens och långsiktighet tycks vara tre viktiga faktorer för att lyckas med detta!