"Vår medverkan känns viktig, inte minst för våra partners och medlemsföretag"

När Lunds universitet samlar kompetens för att möta den förändrade synen på livsmedel är Livsmedelsakademin med i styrelsen för satsningen.

Att livsmedelsbranschen är under omvandling står klart. Samtidigt som ohälsan ökar, matskandalerna florerar och avfallsbergen växer kommer fler hälsoinriktade livsmedel, nya distributionssätt, nya medier och livsstilar som också påverkar. Detta kräver ny kunskap och förändrad syn på livsmedel. Med Lund University Food Studies kommer Lunds universitet att samla sin kompetens för att ta täten inom utvecklingen längs hela livsmedelskedjan.

I styrgruppen som består av representanter från både universitetets fakulteter och extern kompetens ingår Livsmedelsakademins VD, Lotta Törner:

– Vår medverkan känns viktig, inte minst för våra partner- och medlemsföretag. En viktig aspekt är att betona livsmedelsanknytningen längst hela värdekedjan – från jord till bord.

Toppkompetens och kunskapsspridning

Universitetets fakulteter är representerade med toppkompetens såväl inom råvaror, förpackning och konsumentområdet, som inom hälsa, medicin och livsmedelsteknik. Ordförande är professor Per Eriksson, rektor för Lunds universitet. Den nya plattformen är ett led i universitetets arbete inför den kommande stora EU-satsningen på livsmedel, en så kallad KIC med namnet ”Food4Future”. I det arbetet är Livsmedelsakademin en viktig partner.

Koordinator för Lund University Food Studies är Håkan Jönsson med bakgrund i både kocknäringen och matforskningen. Han ser den nya satsningen som ett sätt att samla styrkorna inom universitetet för att visa en konkurrensmässighet såväl nationellt som internationellt.

– Lunds universitet har en heltäckande livsmedelsanknuten utbildning och forskning längs hela värdekedjan och nu ökar vi synligheten och sätter både Lund och Sverige på den internationella kartan, säger Håkan Jönsson.