Utlysning från Region Skånes miljövårdsfond

Har du en ide´som kan göra Skånes miljö bättre? Passa på att söka stöd från Region Skånes miljövårdsfond mellan 15 augusti–15 september! Både organisationer, kommuner, universitet & högskolor, företag, föreningar och enskilda kan ansöka. Projektet ska vara av pilot- eller utvecklingskaraktär och pågå under högst två år.

Det får gärna vara Skåneövergripande och ska rymmas i någon av följande kategorier:
• konkreta åtgärder
• information
• kartläggning
• tillämpad forskning

Fonden kan bidra med maximalt hälften av era kostnader.

Läs mer och ansök här under perioden 15 augusti–15 september!