Treårig exportsatsning ska ta Skåne ut i världen

Skåne är unikt i sin bredd på mat- och dryckesområdet. Här finns stora delar av landets primärproduktion, förädling, livsmedelshandel och utvecklingsarbete. Och här finns framförallt innovativa kvalitetsprodukter. Nu satsar Livsmedelsakademin på att öka exporten av dessa skånska livsmedel. Vill ditt företag vara med?

Inom ramen för EU-projektet Grow International Southern Sweden kommer Livsmedelsakademin rekrytera skånska livsmedelsföretag med högkvalitativa produkter och coacha dem till nya marknader och internationella affärer. Tillsammans med företag från andra branscher kommer livsmedelsföretagen få möjlighet att ingå i ett unikt exportprojekt med fokus på utbildning utifrån företagens behov.

Deltagande företag kommer under ett års tid att få genomgå en utvecklingsprocess för att antingen starta med export eller utöka sina befintliga marknader.

– Vi börjar med att göra en behovsanalys av företagets nuvarande kompetens kontra önskemålen om att expandera internationellt. Därefter får deltagarna genomgå en anpassad utbildning i form av workshops och seminarier. Det kan handla om marknadsförutsättningar och affärskultur, affärsplan och exportprocess eller juridiska frågeställningar, förklarar Fredrik Holmgren Holm, projektledare för exportsatsningen.

Utöver detta kommer varje företag att få individuell coachning parallellt med utbildningen. I projektet ingår även en internationell aktivitet enligt önskemål, t.ex. en mässa eller ett studiebesök.

– Vårt program kommer inte att se likadant ut varje år, utan vi har en stor mängd experter till fog som vi kan välja utifrån företagens specifika problemställningar. Hur de sedan går in för att lösa problemen är helt anpassat efter varje enskild organisation, säger Fredrik.

Livsmedelsakademin genomför satsningen tillsammans med Packbridge, Industriella Utvecklingscentra Syd, NetPort och Invest in Skåne. I projektet kommer de olika klustren att jobba med att öka exporten från Skåne och Blekinge med företag från branscherna livsmedel, förpackning och tillverkande industri.

Vem kan då delta? Vi söker nu intresserade skånska livsmedelsföretag, som har max 250 anställda med en total omsättning under EUR 50 miljoner. Kostnaden för medverkan i projektet varierar mellan SEK 5000 och 10 000 beroende på företagets storlek.

För intresseanmälan och frågor:

Jannie Vestergaard

jannie.vestergaard@livsmedelsakademin.se0727-34 85 44