Tre kluster bakom workshops om transparens i värdekedjan

Vad krävs för att förbättra värdekedjan mellan livsmedels-, förpacknings- och logistikbranschen? För att öka förståelsen för varandras branscher, utbyta erfarenheter och hitta gemensamma nämnare som kan gynna alla inblandade bjöd OpenUp och Logistik for Tomorrow in till en workshop på Regionhuset i Malmö.

Träffen, den 14 november, var den andra i en serie workshops som kommer att arrangeras av klustret Logistik for Tomorrow och OpenUp, som är Livsmedelsakademins och Packbridges gemensamma projekt om öppen innovation.

Olof Moen, från DTR AB och transportforskare vid Handelshögskolan på Göteborgs Universitet inledde med ett föredrag om vikten av transparens i värdekedjan.

– Först och främst måste vi höja statusen på transportbranschen, så att vi får fler innovationer och investeringar, påpekade Olof Moen, från DTR AB och transportforskare vid Handelshögskolan på Göteborgs Universitet.

Diskussionerna i workshopen handlade om allt från vikten av spårbarhet i kedjan och verktyg för att få bättre prognoser till mer noggranna uppföljningar av upphandlingar och stramare regelverk för att tvinga fram mer hållbara lösningar.

– Vårt problem är att vi blir inkopplade alldeles för sent. Vi skulle kunna optimera förpackningarna så att de blir bättre ur ett logistiskt perspektiv, men prio ett för varumärkesägarna är att synas på hyllan, konstaterade Ulf Jeppsson från Strand Packaging.

Efter workshopen var deltagarna överens om att det behövs fler gemensamma träffar och workshops för att öka kunskapsöverföringen mellan branscherna. En ny träff kommer därför att arrangeras nästa år. Till dess fortsätter diskussionerna på innovationsplattformen OpenUp.

Vill du veta mer om våra workshops om värdekedjan? Vill du delta nästa gång vi träffas? Kontakta oss »