Therese rör om i grytan på Kiviks Musteri

Chutney, salsa, marmelad, sylt och sås. Kiviks Musteri gör mer än bara äppelmust. Under hösten har den utflugna innovationstraineen Therese Östberg arbetat med strategisk utveckling av detta sortiment. Projektet har krävt helhetstänk och nyfiket ifrågasättande – ett expertområde hos Therese efter tiden hos Livsmedelsakademin.

I somras avslutade Therese sitt uppdrag som en av pionjärerna i Livsmedelsakademins innovationstraineeprogram. Hennes jobb där var att sätta fingret på olika typer av hinder hos livsmedelsföretags verksamheter och visa på nya möjligheter. När hon direkt efter hoppade på tjänsten som sortimentutvecklare på Kiviks Musteri, var det med innovationsdrivet färskt i minnet.

– Jag har lärt mig att driva förändringar och våga tänka nytt genom att inte godta ”så här har vi alltid gjort”-argumentet. I mitt arbete med att utveckla delikatessortimentet hos Kiviks Musteri har jag kommit utifrån – sett över det med nya ögon, lagt till och tagit bort.

Den typ av förändringsarbete som Therese arbetar med kräver en bred förståelse för hur organisationen fungerar i dagsläget. Hur ser arbetsprocesserna ut och varför? Utan en sådan kunskapsbas finns ingen trovärdig grund att stå på.

– Ska mitt anslag få legitimitet måste jag ha full förståelse för vilka faktorer och verksamhetsområden som påverkas. Det är oerhört många parametrar som måste vägas in – från konsument, trender och efterfrågan till lönsamhet, logistik, tillgång och produktion, förklarar Therese.

Den komplexa processen har lett till att Therese nu kan presentera ett koncept som tagit hänsyn till helheten på flera plan.

– Resultatet av mitt arbete är ett sortiment som är troget varumärket men samtidigt bryter ny mark internt och är effektivt, sett både ur ett lönsamhets- och försäljningsperspektiv, förklarar hon.

Den största utmaningen i förändringsarbete ligger ofta i att få med alla andra på tåget. Men Therese betonar att förändringen inte blir hållbar på sikt utan delaktighet och engagemang från hela organisationen.

– Det gäller att jobba på bred front redan från början, istället för att involvera övriga medarbetare först när koncept och handlingsplan redan är färdigutvecklade.

En av medarbetarna som Therese lyckats entusiasmera med sitt utvecklingskoncept är uppdragsgivaren Malena Borgström, marknadschef på Kiviks Musteri.

– Kiviks Musteri vill ständigt utvecklas och utmanas. Ett bra sätt att göra detta är att under en begränsad tidsperiod ta in en medarbetare utifrån. Då fastnar inte personen i invanda mönster utan intar istället en naturlig roll där det är självklart att utmana och ifrågasätta. Therese har verkligen lyckats med det, konstaterar hon.