Studenter spånade kring framtidens skolmat

Vad händer om man tar de senaste mattrenderna från London och väver samman dem med framtidens skolmåltid? Vilka idéer kan man få av att försöka tänka kring skolmåltiden på ett nytt sätt och vad i Londontrenderna skulle kunna påverka hur morgondagens skolbarn äter? Det ville vi i OpenUp ta reda på och bjöd in studenter till en workshop där idéer för framtidens skolmåltid skulle ta form.

Inför workshopen lyssnade deltagarna till en presentation av Livsmedelsakademins innovationstraineer som berättade om vilka mattrender de sett under sin Londonresa tidigare i vår, under temat Gränser suddas ut. För er som missade trendpresentationen kan ni läsa mer här.

Workshopen inleddes med en tillbakablick och deltagarna ombads dela med sig av vilka minnen de hade kopplade till sina gamla skolmåltider. Det diskuterades kring vilken mat man associerade skolmåltid till, hur lokalen var utformad, det sociala utbytet som infann sig och avslutningsvis vilken stämning man minns att det var.

Workshopdeltagarna tycktes ha mycket positivt att säga om skolmåltiden, samtidigt som det fanns mycket åsikter om vad som skulle kunna förbättras.

”Jag minns att jag var rätt nöjd med skolmaten, och det som främst kunde ha förbättrats var nog atmosfären i matsalen. Det kändes som att allt var utformat för att vara så effektivt som möjligt.”, säger Gerda Sidwall Thygesen som läser Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola

Därefter kom Londontrenderna i fokus och deltagarna ombads tänka fritt kring hur framtidens skolmåltid skulle kunna tolkas utifrån dessa. Ugliful, det dolda, hur platser byter skepnad och allt mer lekfullare uttryck var några av trenderna som diskuterades. Vissa trender var svårare än andra att spåna kring, men under workshopens knappa 2 timmar spånades dryga 100 idéer fram!

”Jag tyckte att det var jätteroligt att arbeta såhär, för det var en så kreativ och avslappnad miljö! Jag tyckte om att det inte fanns några begränsningar eller för konstiga idéer.” berättar Matilda Yng, som läser Bioteknik på Lunds Tekniska Högskola.

Exempel på idéer är att skolmatsalen skulle kunna fungera som en ”pop-up” på olika ställen på skolan och att udda inredningsdetaljer skulle kunna ge lokalen en annan image. Gerda Sidwall Thygesen berättar om en av sina idéer:

”Jag tror att det skulle vara bra om barnen får vara delaktiga i matlagningen eller i alla fall utformningen av menyn. Jag skulle i alla fall gärna ha varit med i köket på min skola och hjälpt till med idéer på rätter! Detta skulle nog minska svinnet också tror jag.”

Erica Ek, som skriver sin kandidatuppsats i samarbete med Livsmedelsakademin var en av deltagarna under workshopen och hon menar att det kan vara bra att försöka se på skolmåltiden med nya ögon;

”För att kunna utveckla verksamheter tror jag att det är viktigt att man vågar prova nytt utan att låta sig begränsas. Se möjligheterna! Jag kommer ta med mig de tankar som väcktes under workshopen för att låta de inspirera mig i mitt examensarbete, med syftet att väcka en dialog om skolmåltiden ur ett nytt perspektiv.”

Workshopen avslutades med att tre idéer valdes ut och konceptualiserades ytterligare. Dessa har nu delats som idéer i OpenUp-utmaningen Hur borde framtidens skolmåltid vara?:

Matsal 2.0 – om hur lokalen kan spela fler roller
Okänd meny – kan en meny utan namn generera kunskap?
Blanda sociala grupper i matsalen och få en mötesplats!

Vi hoppas att dessa idéer kan inspirera till att tänka nytt kring framtidens skolmåltid.

Nu är det din tur att bidra, gå in på OpenUp och bidra med dina tankar i vår utmaning Hur borde framtidens skolmåltid vara?. Ta chansen att vinna 3000 kronor!