Stort Europamöte inom livsmedel med starka representanter från Öresundsregionen

Europas främsta aktörer inom livsmedel samlades i Bologna i slutet av maj för att diskutera ett arbete med att utveckla och lyfta branschen. EU satsar stort på livsmedelsbranschen under de kommande åren och gruppen ställer sig gemensamt bakom en ansökan om dessa EU-pengar. Med i gruppen finns tunga aktörer från svensk och dansk sida.

EU har valt ut livsmedelsbranschen som ett fokusområde i en kommande KIC (Knowledge and Innovation Community). Till branschen räknas allt som rör såväl maten som hälsa, miljö och det som gör att maten kommer från producenten till vårt matbord. Hit räknas bland annat förpackningar, distribution och detaljhandel. Gemensamt är att konsumenten är i blickfånget – konsumentens behov, önskningar och intressen är det viktiga. Målet för arbetet ska bli tydligt för konsumenterna – produkter som är bra för miljö och hälsa, klar spårbarhet vad gäller innehåll och ursprung samt hållbara produkter och distributionssätt. Att också göra branschen till en lockande arbetsmarknad med kvalificerade arbeten är ytterligare ett mål.

EIT (European Institute of Innovation and Technology) är det EU-organ som utlyser KICar inom olika centrala områden, till exempel IT, klimat och hälsa. Livsmedelsområdet är ett av de kommande områdena och man satsar motsvarande mellan 1,5 och 2 miljarder kronor/år från bland annat EU. KICen utlyses under 2016 och sent samma år fattas beslut om vilket konsortium som får driva arbetet. Inom konsortiet Foodbest arbetar näringsliv, universitet och forskningscentrum sida vid sida för att gemensamt ta sig an de uppgifter EIT i sin utlysning av uppdraget uppmanar branschen att lösa.

– Detta är århundradets satsning inom livsmedel, menar Bengt Streijffert, styrelsen för Foodbest.

Att lägga högkvarteret för KICen i Öresundsregionen är en ambition som bygger vidare på det goda samarbete som finns mellan Sverige och Danmark vilket också innebär stora möjligheter för regionen att utvecklas genom att bygga ett europeiskt styrkeområde för livsmedel i Öresundsregionen. Inom KICen är utvecklingen av små och innovativa företag i samklang med de stora företagen en av hörnstenarna.

– Det kommer att stärka både den svenska och danska livsmedelsindustrin på ett markant sätt och vi är speciellt glada över att kunna utveckla samarbetet över sundet, fortsätter Bengt Streijffert.

Med i KIC-arbetet är universiteten från Lund, Köpenhamn och Aarhus men också Chalmers och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Bland företagen kan nämnas Lantmännen, Orkla, Danish Crown, Tetra Laval, Arla samt Rise (Research Institutes of Sweden). Tunga europeiska aktörer är bland andra Unilever, FrieslandCampina, Danone, Barilla och Electrolux. Bland universiteten märks Bologna och Wageningen.

– Vi ser fram emot att tillsammans med andra stora europeiska företag och de bästa universiteten få medverka till att livsmedelsbranschen i Europa ska bli ännu starkare och mera konkurrenskraftig på en global marknad, säger Mats Larsson, forsknings- och utvecklingsdirektör på Lantmännen.

Livsmedelsbranschen präglas också av en småföretagaranda med många mindre entreprenörer och innovatörer. Dessa är en stor tillgång i utvecklingen av branschen och samarbeten med större aktörer stimulerar till ytterligare nyetableringar och innovationer, viktiga för livsmedelsområdet.

– Livsmedelsbranschen hyser många små aktörer. Nu får vi chansen att utvecklas tillsammans med de stora aktörerna och etablera viktiga kontakter inom Öresundsregionen men också i övriga Europa, menar Lotta Törner, VD på Livsmedelsakademin, en klusterorganisation som samlar många små och medelstora företag.

Under nästa år startar KIC-arbetet i stor skala men redan nu knyts kontakter och etableras arbetsgrupper över landsgränser och mellan olika områden inom branschen. Alla med målet att stimulera tillväxten inom livsmedelsbranschen. Trots stor arbetslöshet i Europa i dag står inte livsmedelsbranschen överst på önskelistan för dem som söker arbete. Att höja utbildningsnivån är ett långsiktigt mål för arbetet.

Fakta:

KIC – Knowledge Innovation Community

EIT – European Institute of Innovation and Technology

Food4Future – en KIC inom livsmedel med start 2016

Foodbest – europeiskt konsortium bestående av stora företag inom livsmedelsbranschen och universitet från Sverige, Danmark, Irland, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Spanien samt Italien vilka gemensamt kommer att arbeta inom livsmedels-KICen

Foodbest Nordic – den samnordiska näringslivs- och universitetsgruppen som är etablerad i Öresundsområdet och som har som mål att bli huvudnavet inom KICen

EU och EIT satsar genom KIC:arna på att utveckla europeisk produktion och forskning inom ett antal tunga ämnesområden för att stärka konkurrenskraften, tillväxten och för att skapa fler arbetstillfällen. Utvalda områden är bland andra Food, IT, Climate, Healthy Living, Added-value Manufacturing och Raw materials.

http://eit.europa.eu

http://eit.europa.eu/activities/innovation-communities

Kontakt:

Bengt Streijffert, Lunds universitet och styrelsen för Foodbest, 0733-861774, bengt.streijffert@food.lu.se

Lotta Törner, VD Livsmedelsakademin, 0727-415855, lotta.torner@livsmedelsakademin.se

Håkan Jönsson, koordinator Lund University Food Studies, 0733-603521, hakan.jonsson@kultur.lu.se