Stolthet och stort genomslag för Smaka på Skånes butikskoncept i Eslöv

Stefan Wieloch driver idag ICA Kvantum Eslöv och brinner för närodlat och lokalt producerat. Han är stolt över att ha varit med från starten av butikskonceptet ”Smaka på Skåne – närproducerat och noga utvalt”. "Vi har otroligt duktiga producenter och odlare i Skåne och dagens kunder vill höra historien bakom hantverket", säger han.

”Smaka på Skåne – närproducerat och noga utvalt”, är en satsning på det skånska mathantverket. Bakom satsningen står Livsmedelsakademin och ett nätverk av lokalt engagerade handlare som har varit med i utformningen av konceptet.

Med butikskonceptet blir det enklare för människor att hitta skånska matvaror av hög kvalitet ute i butikerna och hjälpa de lokala, småskaliga producenterna att nå ut bredare med sina produkter.

För Stefan Wieloch är ICA Kvantum Eslöv den sjunde butiken han driver. Flera har han drivit med sin bror, Michal Wieloch, och intresset för det närproducerade är något de båda delar.

– Vi är genuint intresserade av både mat och människor. Kunderna vill veta var varorna kommer ifrån och de vill höra historien bakom hantverket. Vi började leta efter lokala producenter och tog in ägg, honung och bröd och kallade det till en början för Wielochs selection.

Vid lanseringen av butikskonceptet ”Smaka på Skåne – närproducerat och noga utvalt” sommaren 2011 var sex butiker med – idag, tre år senare, är 40 butiker med. Stefan Wieloch som varit med från starten har varit drivande i utvecklingen. Idag ingår både stora dagligvarukedjor och mindre aktörer som delikatessbutiker och saluhallar.

– Det har varit en fantastiskt bra resa. Jag är oerhört glad och nöjd att vi tidigt bestämde kriterier och att det är Skåne som gäller. Det handlar om trovärdighet och vi har otroligt duktiga producenter och odlare i Skåne.

Efter många år i Båstad driver Stefan Wieloch ICA Kvantum i Eslöv sedan ett år tillbaka. Det dröjde inte länge innan han tog in närproducerade varor i butiken.

– För att förändra en butik är det viktigt att hitta ett antal eldsjälar i personalen. Jag behövde hitta någon som kunde skapa en tavla i butiken varje dag.

Idag har Stefan Wieloch utsett medarbetaren Malin Rosberg till inspirationsexponeringsansvarig. Genom bild och text, kartor och storytelling jobbar hon aktivt med att öka försäljningen av de varor som ingår i butikskonceptet.

– För mig handlar det om att skylta och exponera på oväntade platser men även att berätta och dela med sig av kunskap.

Med hjälp av äldre möbler, trälådor, dukar och belysning hittar Malin Rosberg kreativa lösningar för att visa upp det närproducerade på många platser i butiken. Effekten blir stor när varorna får en framträdande placering än i de vanliga hyllorna.

– Jag försöker skapa en inspirerande helhet. I vår butik är det fritt fram att komma med idéer som anställd och jag trivs som bäst när jag får ägna en förmiddag åt att skapa något nytt för våra kunder.

För Malin Rosberg är säsongsanpassning, balans mellan tillgång och efterfrågan och volym viktigt, inte minst när det gäller närproducerade varor:

– Men det gäller att våga ta in även små partier. Det är en del av charmen, att det tar slut. Honung är en av de mest efterfrågade närodlade produkterna. Idag har vi gått igenom sex olika bisamhällen, och ett tag hade vi tre olika leverantörer.

Stefan Wieloch instämmer och menar att slutförsäljning av en vara i grunden är något positivt och att logistik alltid kan lösas.

– Det som är avgörande är att köpa på odlarens villkor. Det handlar om att anpassning från min sida. Jag kan även som handlare vara proaktiv och gå ut till producenterna och efterfråga produkter eller födädling av råvaror som jag tror på.

Stefan Wieloch hoppas kunna bredda både engagemang och kunskap genom utbildnig av sin personal. Med en personalstyrka på femtiofem personer är målet att minst åttio procent ska gå den utbildning som Smaka på Skåne erbjuder anställda i de butiker som satsar på butikskonceptet.

– Fler och fler av mina anställda blir intresserade och att framhäva det närproducerade är otroligt viktigt för mig.

Stefan Wieloch ser även en helt ny medvetenhet hos kunderna, i alla åldrar.

– Förr producerades oxkött eller griskött. Idag har vi raser, ursprung och en helt annan spårbarhet. Jag tror det kommer bli ännu viktigare mer ursprung. Vi märker att våra kunder både känner skillnaden och smaken och vill veta mer.

– Jag blir stärkt av att träffa så otroligt många stolta uppfödare och mathantverkare. Jag vill leverera det kunderna vill ha och smaken är viktigast. Det räcker inte bara att det är närproducerat, det måste hålla hög kvalitet.

Handlarnätverket och Handlarrådet

I Smaka på Skånes Handlarråd ingår åtta personer vars uppgift är att säkra den fortsatta utvecklingen av konceptet. Det är även Handlarrådet som varit drivande i att utveckla butikskonceptet från början.

Samtliga handlare och butiker som använder butikskonceptet är också med i Handlarnätverket. Cirka tre gånger om året samlas nätverket för att tillsammans delta på olika evenemang, träffar för kompetensutveckling och studieresor. Handlarna arrangerar även gemensamma kampanjer med butikskonceptet.

Läs mer om ”Smaka på Skåne – närproducerat och noga utvalt” »