Sten K Johnsons Stiftelse utlyser stipendier

Våga vara annorlunda. Du som har en idé, en annorlunda idé, en idé som inte följer givna mönster eller håller sig inom de givna ramarna, Sten K Johnsons Stiftelse främjar nya idéer inom utbildning, bildning, musik, litteratur, teknik, medicin och entreprenörskap.

Nu utlyser stiftelsen stipendier, som riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom den disciplin som den sökande agerar inom. Sten K Johnsons stiftelse vill stimulera samarbete över kunskapsgränserna för att därigenom bidra till unika kunskapsvinster för både näringsliv och samhälle.

I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt.

Välkommen med din ansökan!

Ansökningstiden är 15 januari till 15 februari 2018.
Ansökningsformulär och information om sökprocessen finner du på hemsidan.