Smaka på Skåne har ny hemsida!

Smaka på Skåne, som är ett av verksamhetområdena under Livsmedelsakademin, har nu en ny hemsida! Den kommer att fyllas på med mer information allt eftersom. Både om aktiviteter och arbete bakåt i tiden, men framför allt vad som händer inom Smaka på Skåne framöver!

Läs gärna om våra satsningar under Utveckla ditt företag

Där hittar du information om det arbete som Smaka på Skåne just nu gör riktat mot kortare leveranskedjor, nya marknadskanaler, ursprung, ökad förädlinggrad och samverkan under Greater Copenhagen.

 

Frågor om Smaka på Skåne? Kontakta oss!