Skolmatsal inspireras av de senaste restaurangtrenderna

Måltidsmiljön är nära sammankopplad med den måltidsglädje som en matgäst upplever och kan vara avgörande för hur man upplever måltiden. I vår genomgår matsalen på Åbyskolan i Klippans kommun en rejäl uppfräschning och detta görs i samarbete med oss på Livsmedelsakademin. Den nya matsalsinredning är direkt inspirerad av de senaste restaurangtrenderna.

När offentliga sektorns måltidsmiljöer utformas hämtas inspirationen oftast primärt från liknande inrättningar, och fokus läggs ofta på att lokalerna ska vara praktiska, snarare än att de ska förmedla måltidsglädje. Men så behöver det inte vara. En måltidsmiljö kan både vara praktisk och samtidigt vara inspirerande för måltidsgästen!

Förra året genomförde Livsmedelsakademin ett pilotprojekt kring skolmåltiden i tre skånska kommuner inom ramen för vårt nätverk ”Måltidsglädje för barn och unga”. Detta resulterade i den mycket uppskattade handboken ”10 tips för ökad måltidsglädje för barn och unga”, där bland annat just måltidsmiljön lyfts som ett viktigt utvecklingsområde. Som en direkt följd av detta arbete fortsätter vi nu vårt samarbete med Klippans kommun där vi bland annat stödjer arbetet kring uppfräschning av en av kommunens skolmatsalar.

– Jag har fått en sådan energi från vårt gemensamma pilotprojekt och vill nu verkligen ta chansen att förvandla Åbyskolans matsal till en förebild för hur inspirerande en måltidsmiljö kan vara, berättar en sprudlande Lill Spenninge, måltidschef i Klippans kommun.

Renoveringen av måltidsmiljön innefattar allt från målning och kakling till nya lampor, utsmyckningar och möbler samt nytt bild- och skyltmaterial. Åsa Dyberg som är den inredningsarkitekt som har involverats i planeringen har tidigare utformat restaurangmiljöer i den privata sektorn. Nu har hon tagit fram ett unikt koncept specialanpassat till skolans gymnasieelever.

– Den nya miljön kommer ha en industriell touch, vilket är superhippt inom restaurangvärlden just nu, berättar Amanda Magnusson, trendspanare och kommunikationsansvarig på Livsmedelsakademin.

Denna trend syns både lite smått här i Sverige, och ännu mer i exempelvis London. Men för att lokalen inte ska bli för rå och opersonligt kommer matsalens utformning bestå av en ”rum i rum”-indelning. Dessutom kommer maten och köket få en central plats genom en stor köksö.

– Jag och hela Åbyskolan är extremt exalterade över den här ”make-over:n”! Vår förhoppning är att den nya matsalen kommer vara ett ställe som elever och personal kommer vilja spendera så mycket tid som möjligt i. Dessutom hoppas jag även att den ska fungera som en inspirationskälla för alla oss som arbetar med den offentliga måltiden, säger Lill Spenninge

Uppfräschningen av Åbyskolans matsal har nyligen påbörjats och vi återkommer under våren med uppdateringar här och på Livsmedelsakademins Facebook-sida.