Skåne samverkar i flera nya projekt!

Från och med januari blir det åka av! Livsmedelsakademin och Smaka på Skåne har nämligen precis blivit beviljade finansiering från Länsstyrelsen i två nya, stora projekt!

Det är med stor glädje och stolthet som Livsmedelsakademin och Smaka på Skåne idag mottog ett positivt beslut från Länsstyrelsen om finansiering av två nya projekt inom Landsbygdsprogrammet.

Inom projektet Skåne samverkar – kortare leveranskedjor kommer vi arbeta att med innovativa samarbetslösningar för kortare väg till marknaden, ökad kvalitet, samt ökad transparens genom ursprung och kommunikationsakativiteter.

Inom projektet Skåne samverkar – starkt entreprenörskap och ökad förädlingsgrad kommer vi arbeta med stärkt entreprenörskap genom affärsutveckling, ökad förädlingsgrad och vidareutveckling av varumärket Smaka på Skåne.

Med en total budget på 8 miljoner kronor kommer vi under de kommande 18 månaderna kunna bygga vidare på våra erfarenheter tillsammans med en rad samarbetspartners, bland annat SLU, Lunds Universitet, Högskolan i Kristianstad, samt inte minst de skånska landsbygdsföretagenm bland annat genom Regional Matkultur.

Dessutom är vi med som partner i det första livsmedelsprojektet som har beviljats inom Greater Copenhagen-samarbetet. Med projektet ”Greater Copenhagen – fremtidens madmekka” ska  nya affärer och marknader utvecklas. Med den erfarenheten vi har i Skåne kring utveckling av lokal mat och dryck är det Smaka på Skånes roll att koordinera arbetet i Skåne.

Vill du veta mer om projekten och hur du kan vara del av dem?