Setterwalls: "Jag hade gärna sett en ännu större samverkan"

Setterwalls må vara en udda fågel bland Livsmedelsakademins partner- och medlemsföretag. Men även om det inte är ett renodlat livsmedelsföretag ser advokaterna Magnus Friberg och Per Lidman stora fördelar med att deras advokatbyrå är en del av nätverket.

Varför är Setterwalls partner till Livsmedelsakademin?

– För ett tiotal år sedan kunde vi konstatera att vi hade ett stort antal klienter inom livsmedelsbranschen. Att gå med i Livsmedelsakademin blev ett sätt att komma ännu närmare våra kunder, att visa att vi är engagerade i branschens utveckling och att bli varse om juridiska utmaningar så att vi kan vara proaktiva, säger Magnus Friberg, advokat med fokus på livsmedel och life science.

– Sedan fyra år tillbaka är vi också en del av Livsmedelsakademins vd-nätverk, vilket bidragit till att vi kunnat identifiera strömningar och frågor som branschen anser är utmaningar för framtiden, säger Per Lidman, advokat med fokus på immaterialrätt och life science.

Varför vill ni jobba mot livsmedelsbranschen?

– Förutom att vi både kan och vill jobba med livsmedelsbranschen, så tycker vi att det är väldigt kul att arbeta med konsumentprodukter och frågor som rör märkning, reklam och hälsopåståenden. Det vi gör får effekt i den egna vardagen. Det är förutom de professionella inslagen personligen berikande att se produkter man arbetat med i handeln, säger Per Lidman.

– Jag tycker att de roligaste uppdragen handlar om innovation. Att få vara med tidigt i processen och att vara delaktig i att ta ett livsmedel eller en förpackning ytterligare ett snäpp framåt i utvecklingen är väldigt spännande, säger Magnus Friberg.

Hur skulle ni vilja att Livsmedelsakademin utvecklades som nätverk?

– Jag hade gärna sett en ännu större samverkan. Det är ju ingen hemlighet att vi gärna ser ännu fler av Livsmedelsakademins partners och medlemmar som kunder. Om öppenheten kring juridiska utmaningar blev större företagen emellan, skulle vi dessutom ibland kunna genomföra gemensamma rättsutredningar. Väl medvetna om att både sekretess i tidiga delar av projekt och företags individuella utmaningar kan ställa krav på specifika utlåtanden och uppdrag ser vi att det ibland finns utrymme för sådana gemensamma uppdrag. Istället för att flera företag gör egna utredningar parallellt, säger Per Lidman.

Utifrån ett juridiskt perspektiv, vilka är de största utmaningarna som livsmedelsbranschen står inför?

– Att bedriva en fortsatt konkurrenskraftig verksamhet på en allt mer reglerad marknad. EU:s regelverk kommer att påverka oss allt mer och då gäller det att kunna anpassa sig, utan att låta det påverka innovationstakten, säger Magnus Friberg.

– Att konkurrensen hårdnar gör också att många känner sig tvingade att använda reklam som sticker ut så pass mycket att det närmar sig gränsen för vad som är okej. Det kan bli en utmaning för livsmedelsföretag att hålla sig nära men på rätt sida gränsen, säger Per Lidman.