Samarbete för minskad plastförbrukning inom livsmedelsnäringen

Nu startar ett klustergemensamt arbete mellan Livsmedelsakademin, Packbridge och IUC SYD för att kartlägga vad som krävs för att öka värdet på återvunnen plast och bioplast inom industrin, med start i livsmedelsnäringen.

Livsmedelsförpackningar ställer mycket höga krav på hygien, säkerhet och att innehållet i produkten inte påverkas av smak eller färg från förpackningen. Därför behöver vi ta reda på om återvunnen plast och biologiskt nedbrytbar plast klarar alla de krav som ställs på en livsmedelsförpackning, säger Lotta Törner, VD på Livsmedelsakademin.

Projektet är ett samarbete mellan Livsmedelsakademin, Packbridge och IUS Syd. Det är beställt av Region Skånes regionala utvecklingsnämnd som också står för finansieringen.

För ytterligare information, kontakta: Lotta Törner, Vd Livsmedelsakademin