PwC: "Vi får en kunskap om branschen som vi inte hade fått annars"

När revisionsbyrån PwC valde att fokusera på livsmedelsbranschen var det självklart att sikta in sig på den skånska livsmedelsnäringen och driva satsningen från Malmö. Sedan flera år tillbaka är de partner till Livsmedelsakademin. ”Det är en bransch som är väldigt hands-on och samtidigt mycket utsatt”, säger My Lidén, director och ansvarig för branschsatsningen på livsmedel.

Varför har ni valt livsmedelsbranschen som ett av era fokusområden?

– Livsmedelsbranschen är den fjärde största i Sverige och dessutom är den väldigt koncentrerad till Skåne. Satsningen på livsmedel var därför självklar. Dessutom är det spännande att jobba med livsmedelsfrågor. Det är en bransch som är väldigt hands-on och samtidigt mycket utsatt. Konsumenternas åsikter och handlande styr mycket av det som händer, och studier och undersökningar som görs får lätt fäste eftersom maten berör oss på ett så konkret sätt.

Varför är PwC partner till Livsmedelsakademin?

– Livsmedelsakademin är ett jättespännande nätverk för oss att vara med i. Vi får en kunskap om branschen som vi inte hade fått annars och det betyder mycket. För det är först när vi förstår branschen och dess frågeställningar, utmaningar och agenda som vi kan hjälpa våra kunder att skapa mervärde. Genom att vara med i Livsmedelsakademins VD-nätverk har jag fått insikt i de andra partnerföretagen, jag har fått ta del av deras framgångsresor men även tuffa frågeställningar kring det globala mot det närproducerade, och kraven på hög kvalitet kontra pressade priser. Det är intressanta diskussioner att följa och försöka förstå hur vi kan hjälpa till när andra ska göra liknande resor.

På vilket sätt har Livsmedelsakademin och de andra partnerföretagen haft nytta av att PwC är partner?

– Förutom att vi är en stabil partner och att vi själva delat med oss i VD-nätverket, gör vi studier och undersökningar som vi gärna sprider i nätverket. Bland annat gör vi en CEO-survey med företagsledare från hela världen som handlar om hur de ser på det kommande året när det gäller trender och utmaningar. Dessutom har vi varit involverade i Livsmedelsakademins traineeprogram. Dels var jag mentor till en av traineerna och dels bjöd PwC in alla traineer till en workshop om företagsförvärv av ett livsmedelsföretag.

Vilka är de största utmaningarna som livsmedelsbranschen står inför?

– Jag tror att många livsmedelsföretag upplever att de är sårbara i sociala medier De interna kontrollerna är därför väldigt viktiga, genom hela produktionsledet men även genom processer och beslutsled. Många förknippar revision med det finansiella, men vi arbetar även med riskhantering ur ett hållbarhetsperspektiv som berör etik och moral, påverkan på miljö och människor och mänskliga rättigheter. För att undvika livsmedelsskandaler måste man kartlägga hela produktionskedjan och riskminimera, annars kan det bli otroligt kostsamt.