Ovärderlig kunskap delas på Käknätet

Jessica Gren arbetar i förskoleköket på Visans förskola i Malmö. Hon är tillsammans med Nela Pasalic inititivtagare till Käknätet, som är ett digitalt nätverk för Malmö Stads förskolekök. Käknätet startades för bara två månader sedan men har redan genererat stor uppskattning och intresse.

På Käknätet delar Jessica Gren och övriga i nätverket med sig av information, tips, mallar, menyer, recept, verktyg, budgetar etcetera som kan vara till nytta för alla som jobbar med förskolemåltiden.

– Kockarna jobbar ofta ensamma och behöver kontakt och utbyte med andra, menar Jessica. Genom att dela med sig av den kunskap som varje individ sitter inne på blir vi gemensamt starkare.

Anledningen till att Käknätet startades var att det inte fanns något forum där all relevant och nödvändig information för måltidspersonalen fanns samlad.

– Käknätet ska vara en möjlighet för alla att få tillgång till den information de behöver, berättar Jessica.

Ett exempel på kunskap som spridits via Käknätet är hur köken ska gå tillväga för att ta reda på hur mycket ekologisk mat de köper in. Detta är en kunskap som kan tyckas vara bra att ha för att kommunen ska lyckas uppnå 100 procent ekologiskt till och med år 2020.

Genom Käknätet hoppas Jessica att Malmös förskolekök gemensamt ska lyfta och utveckla varandra för att kunna skapa ännu bättre måltider för våra minsta. Några viktiga ämnen som Käknätet fokuserar på är kvalitet, likvärdighet, pedagogik och miljöpåverkan.

Käknätet har alltså funnits i två månader och responsen från kollegor, kommunen och media har varit mycket god.

– Det är tydligt att ett sånt här initiativ behövs och att det har varit efterlängtat, menar Jessica.

Men självklart finns det många utmaningar som kvarstår med att driva Käknätet. Initiativet är i sin linda och det går inte att komma ifrån att det kan vara tidskrävande att engagera sig ordentligt och dela med sig att sin kunskap.

Men allt fler av Jessicas kökskollegor runt om i Malmö börjar bidra allt mer till Käknätet, och inför framtiden tror Jessica att samverka och att dela med sig kommer bli allt viktigare. Utöver kökspersonalen hoppas hon att Käknätet kan utvecklas till ett nätverk även för pedagoger och chefer.

OpenUp ser Käknätet som ett fantastiskt initiativ i sann öppen innovationsanda, som med största sannolikhet kommer att lyfta Malmös förskolemat till nya höjder framöver. Det är verkligen inspirerande att se hur eldsjälar som Jessica och Nela ser behov och tar saken i egna händer för att lösa det. Det är dock tydligt att de nu behöver hjälp, både från sina kollegor, men kanske ännu mer från sina chefer för att detta initiativ ska kunna uppnå sin fulla potential. Om detta sköts rätt finns här en stor möjlighet till att utveckla en modell som skulle kunna exporteras till andra kommuner och kanske till och med internationellt.

Amanda Magnusson, OpenUp/Livsmedelsakademin

Den här artikeln är en del av OpenUp:s fokus på skolmåltiden. Läs mer »