Östersjöfisket i fokus på stor nationell konferens

För andra året i rad arrangerades konferensen ”Östersjöfiske 2020” för att samla fiskare, forskare, sakkunniga, myndigheter, politiker m. fl. för att med djup och bredd visa framtidens fiskes möjligheter och diskutera dess utmaningar. Och nytt för i år var att Smaka på Skånes Jannie Vestergaard ledde programmet.

Konferensen ägde rum 17-18 november i Simrishamn och handlade om hur hamnarna och kustsamhällena längs den svenska östersjökusten kan få en garanterad, långsiktig tillgång till våra gemensamma fiskeresurser.

Livsmedelsakademin har sedan förra årets konferens inlett ett samarbete med bland annat Marint Centrum i Simrishamn om utvecklingen av marknaden för lokal fångad fisk, vilket också var fokus för konferansens första dag, vilken modererades av Jannie Vestergaard, Smaka på Skåne.

– Vi lyckades samla både fiskare och aktörer från offentlig sektor, restaurang och detaljhandel, samt olika utvecklingsaktörer och beredningsindustri. Och det visade sig att just den blandningen var nyckeln för otroligt spännande diskussioner, berättar Jannie.

I workshopform, med inspirerande inlägg genomarbetades olika förslag och modeller till utveckling av produkter, affärsmodeller, varumärken och marknadskanaler för Östersjöfisken.

– Det verkligen bubblade av entusiasm och engagemang i lokalen, och det är mitt intryck att vi alla gick därifrån med en bild av både möjligheter och utmaningar – och inte minst blev vi mycket klokare på andra delar av värdekedjan än den vi kanske själv representerar. Det blev mycket inspiration och värdefulla diskussioner kring hur vi i fortsättningen kan arbeta med att utveckla olika marknadskanaler för lokalt fångat fisk i Skåne, säger Jannie.

Dokumentation av konferensen i form av sammanfattningar, bilder och presentationer finns på

Dokumentation av konferensen i form av sammanfattningar, bilder och presentationer finns på http://simrishamn.se/sv/marint-centrum/Fiske/OF2020-2016-Konferens/.

.