Orkla Food Sverige: "Utvecklingen av livsmedelsbranschen är en del av vårt CSR-arbete"

Om ett år flyttar Orkla Food Sverige sitt huvudkontor från Eslöv till Malmö. Enligt Patrik Andersson, vd, är det ett sätt att komma närmare och öka samverkan med andra livsmedelsföretag. Att få fler företag att samarbeta för att öka innovationstakten i branschen, tycker han är en av Livsmedelsakademins viktigaste uppgifter.

Varför har ni bestämt er för att flytta till Malmö?

– Vi har varit i Eslöv sedan Herbert Felix startade på 1930-talet. Därför är det ett stort steg rent kulturellt att vi flyttar till Malmö om ett år. Samtidigt tror vi att det här kan vara en bra start på någonting nytt. I Malmö sätter vi oss i en ny kontext närmare andra livsmedelsföretag och vi får en mer dynamisk arbetsplats.

Varför är Orkla med i Livsmedelsakademin?

– För det första är det en bra plattform att verka i, eftersom vi genom Livsmedelsakademin träffar andra företag och blir delaktiga i aktiviteter som pågår inom bland annat öppen innovation. En annan anledning är att vi får ta del av de utbildningar som finns, som till exempel traineeprogrammet och HR Innovation Team. Dessutom är vårt engagemang i utvecklingen av livsmedelsbranschen är en del av vårt CSR-arbete och jag tror att Livsmedelsakademin har en CSR-agenda som vi kommer vilja ta del av mer och mer.

Vilken är den största utmaningen inom livsmedelsbranschen just nu?

– Livsmedelsbranschen måste blir mer innovativ. Det är ett brett område och det finns mycket att göra både när det kommer till system- och produktinnovationer. Genom Livsmedelsakademin kan vi hitta nya samarbetsformer. Fler måste våga öppna upp så att branschen genomsyras av nya idéer.

Vilken är den viktigaste frågan som Livsmedelsakademins partners kan driva genom klustret?

– Jag har just varit med och initierat ett nytt projekt om offentlig sektor i Livsmedelsakademin. Om vi kan innovera den offentliga måltiden genom bland annat ökad digitalisering så kan vi verkligen göra skillnad. Måltiden skulle kunna vara den mest glädjefyllda stunden för människor som bor på äldreboenden eller har hemtjänst, men så är det ofta inte idag – så låt oss tillsammans göra något åt det. Myndigheterna har det största ansvaret, men näringslivet har också ett stort ansvar för att det ska ske en positiv utveckling.