OpenUp öppnar nya världar

Intresset var stort när Livsmedelsakademin och Packbridge lanserade OpenUp – en helt ny, webb-baserad plattform för öppen innovation i gränssnittet mellan livsmedel och förpackningar. Idag har plattformen nära 400 användare från 30 länder.

Lansering som gjordes i samband med Livsmedelsakademins Dag i oktober, var väl förberedd. Projektledaren Johan Mårtensson från förpackningsklustret Packbridge och hans kollegor från Livsmedelsakademin – Amanda Magnusson och Martina Oxling hade gjort ett gediget förarbete.

– Först genomförde vi en rad intervjuer och workshops med industrin, berättar Johan Mårtensson. Syftet var att förstå mognadsgraden i industrin och samtidigt plantera in begreppet öppen innovation. Baserat på den input vi fick började vi sedan bygga upp plattformen, i nära samverkan med tänkta användare från akademi, offentlig sektor och näringsliv. På det sättet kunde vi på ett effektivt sätt testa och förbättra systemet. Vi lade särskilt fokus på att det skulle vara lätt, både att använda och förstå.

När Open Up lanserades visade det sig snart att grundarbetet gett resultat. Mer än 200 användare anslöt sig direkt. Ett par månader senare var den siffran uppe i nära 400.

– Plattformen går att använda på många olika sätt, förklarar Amanda Magnusson. I grunden handlar det om att användare kan lägga ut utmaningar eller frågor som de inte kan lösa själva. Andra har sedan möjlighet att bidra med kunskap och idéer. OpenUp kan användas både för helt öppna projekt, där alla kan delta och för mer definierade arbetsgrupper. Plattformen kan även hantera olika nivåer av sekretess.

För många livsmedels- och förpackningsföretag är öppen innovation ett helt nytt sätt att arbeta. Det kan vara mycket känsligt att släppa in andra i de egna innovationsprocesserna och man är osäker på vad ett nytt synsätt kan innebära, till exempel när det gäller möjlighet till patentskydd. Därför räcker det inte heller att bara skapa en innovationsplattform – det gäller ju att få användarna att nappa på idén också.

– En stor del av vårt arbete går ut på att träffa användare av olika slag och visa dem hur de kan ha nytta av OpenUp, berättar Martina Oxling. Vi tar gärna på oss en coachande roll, så att plattformen används effektivt och ger bästa möjliga resultat. Ibland kan vi också se kopplingar mellan olika utmaningar och grupper som skulle kunna ha nytta av varandra och då kan vi se till att de blir medvetna om varandras existens.

Ett företag som nappade tidigt på de möjligheter OpenUp ger var Orkla Foods. Innovationsdirektören Ingrid Landgren berättar:

– Vi hade letat efter ett instrument som vi skulle kunna använda för att förändra vårt innovationsarbete. Vi arrangerade därför ett seminarium med SCA, som är ett av de svenska företag som kommit längst när det gäller öppen innovation. När vi fick kännedom om OpenUp var det naturligt att även de bjöds in till seminariet. Intresse uppstod och idag har vi kommit en bit längre i processen. Vi har med gott resultat skickat in några frågeställningar och nu pågår ett arbete internt med hur vi ska hantera sekretess- och IP-frågor. Vi inser ju att det inte bara är att ”ta”, utan att vi måste ge något också för att andra ska vilja dela med sig till oss.

En annan användare som dragit nytta av OpenUp är Maria Biörklund, som jobbar med olika frågeställningar inom Livsmedels- akademins verksamhetsområde Måltidsglädje.

– Vår utmaning handlade om att vi ville hitta sätt att använda IT för att förenkla patientanpassningen av måltider i vården. Jag fick napp direkt och har nu inlett ett samarbete med ett IT-företag och en grupp dietister vid SUS i Lund. OpenUp skapade dessutom en dialog med människor som jag aldrig kommit i kontakt med annars. En helt oväntad effekt var att det visade sig finnas kopplingar mellan det jag jobbar med och ett område som nanovetenskap. Innovation bygger ju på möten mellan olika kunskapsområden och för att de ska kunna uppstå behövs det arenor som OpenUp. Det är kul att se hur det fungerar i praktiken.

OpenUp har gett eko långt utanför Sveriges gränser. Användarna kommer idag från ett 30-tal länder och de blir hela tiden fler. Enligt Johan Mårtensson bevisar detta två saker. Dels att det finns ett internationellt intresse för det som sker inom de starka skånska livsmedels- och förpackningsklustren, dels att OpenUp är ett smidigt sätt att samarbeta kring innovationsfrågor, oavsett var i världen man råkar befinna sig.

– Det är utan tvekan så att OpenUp fyller ett behov och jag tror att vi bara befinner oss i början av en mycket spännande resa, där det blir naturligt för allt fler att jobba med öppen innovation. Vår viktigaste resurs i utvecklingen av OpenUp är användarnas engagemang och vilja att arbeta tillsammans med oss med att förfina plattformen och stoppa in intressant innehåll som gör att ännu fler vill använda den. Vi känner att både livsmedels- och förpackningsindustrin är starkt på gång.