Open Innovation Training Programme är igång igen

Nu drar vårt utvecklingsprogram Open Innovation Training Programme igång igen. Detta är tredje gången som Livsmedelsakademin tillsammans med våra partners arrangerar ett gränsöverskridande komptensutvecklingsprogramm för åtta unga, begåvade och modiga individer precis i början av sina karriärer. Under det kommande året kommer deltagarna i programmet utbildas, utvecklas och utmanas. Här skapas livsmedelsnäringens framtid!

Ett av Livsmedelsakademins viktigaste uppdrag handlar om att göra livsmedelsbranschen attraktiv för unga och välutbildade individer. Väldigt tidigt skapade vi därför, på inrådan av vårt studentnätverk, ett gränsöverskridande traineeprogram för livsmedelsnäringen. Den första upplagan av detta program gick av stapeln 2010-2011, och nu i dagarna rivstartade version nummer tre av programmet!

– Jag ser verkligen fram emot det här programmet som jag tror kommer hjälpa mig att på allvar omvandla mycket av min skolteori till verklighet. Det är ju vi som kommer utveckla framtidens mat och jag tror att vi i den här gruppen kommer vara viktiga för att skapa förändringar i en annars ganska traditionstyngd bransch, berättar Pranvera Latifi som är precis nyanställd marknadstrainee på Cloetta och en av deltagarna i programmet.

Under det kommande året kommer de åtta deltagarna att drillas i bland annat trendspaning, förpackningsutveckling, affärsmodellering och förändringsprocesser under ledning av professor Ulf Johansson, från Ekonomihögskolan på Lunds Universitet. I årets upplaga av programmet kommer deltagarna från företag som representerar hela värdekedjan, nämligen Nordic Sugar, Atria, Orkla, Cloetta och Bergendahls. Även Livsmedelsakademins två innovationstraineer ingår i programmet. Gruppen kommer arbeta nära varandra och ges unika inblickar i varandras arbetssituationer och utmaningar. Detta kommer bli lärorikt eftersom deltagarna, i alla fall på pappret, är en väldigt brokig skara.

– Deltagarnas utbildningsbakgrund har nog aldrig skiljt sig så här mycket. Vi har allt från ekonomer till en hortonom och en upplevelsproducent. Men det roliga är att deltagarna ändå på något sätt liknar varandra. Alla är otroligt öppna och har ett stort intresse för att utvecklas både på det personliga planet och i sina roller ute på företagen. De vill alla framöver driva utveckling och innovation inom livsmedelsnäringen, berättar Martina Oxling, som är Livsmedelsakademins programansvarige.

Under den närmsta tiden kommer programmet fokusera mycket på trendspaning. I mitten av april åker alla deltagarna nämligen på en tredspaningsresa till London för att hämta hem insikter om vad som är det senaste på livsmedelsområdet.

– Målet med Londonresan är att deltagarna ska skaffa sig färdigheter i hur man kan gå från iakttagna  trender till möjligheter och konkreta innovationsprojekt. Resultatet från Londonspaningen kommer även att presenteras för allmänheten på Skånes Matfestival den 20 maj, berättar Martina Oxling.

Här kan du läsa om alla deltagarna i årets program.

Vill ni veta mer om vårt Open Innovation Training Programme?

Läs mer här, eller kontakta Martina Oxling, Verksamhetsansvarig – Jobb & Karriär, martina.oxling@livsmedelsakademin.se0709-14 88 68