Offertförfrågan: ”Collaborative Virtual Environment”

Skånes Livsmedelsakademi har inom EU-projektet INCluSilver ansvaret för att bygga en ”Collaborative Virtual Environment” och letar nu efter en leverantör för detta.

Skånes Livsmedelsakademi har inom EU-projektet INCluSilver ansvaret för att bygga en ”Collaborative Virtual Environment”. I vår överenskommelse med EU står följande:

”For a start, the CVE will focus on the needs of the consortium members and our need to inform and inspire each other, as well as attract and inform stakeholders to InluSilver. The second phase will be engaging the SMEs, the entrepreneurs and the network of networks within the consortium.

Every member in the consortium will have their own strategy for communication; it needs to be done in the respective language, but at the IncluSilver webpage a closed “room” will be set up “the good example and inspiration map”. Here we share communication methods to the press and other stakeholders in English, we learn, copy and inspire each other. ” 

Vi vill upphandla en virtuell workspace som bygger på frontlinjekunnande. Den skall bygga på principen om öppen innovation och informationsutbyte. Det skall vara möjligt att göra följande i The Collaborative Virtual Environment:

  • – Samla in och utveckla idéer
  • – Skapa resultat i form av innovationer som bygger på de utvecklade idéerna
  • – Skapa och utveckla dialoger med andra brukare
  • – Tillhandahålla möjligheter till kontakt med experter
  • – Utveckla arbetsplaner och skapa resultatredovisningar som engagerar andra
  • – Använda en integrerad app för mobil och surfpads

Den som vill offerera detta tjänstepaket skall ha erfarenhet av tidigare utvecklingsarbete av detta slag. Företaget skall också ha kapacitet att ge användarstöd och vid behov utveckla tjänstepaketet.

Anbud innehållande kostnadsspecifikation, CV och andra merithandlingar som anbudsgivaren önskar åberopa skall vara Livsmedelsakademin tillhanda senast den 5:e februari 2018 kl 12.00.

Frågor besvaras av magnus.lagnevik@livsmedelsakademin.se
Anbud insänds som e-mail med bilagor till magnus.lagnevik@livsmedelsakademin.se

Offertförfrågan i pdf-form finns att hämta här.

Malmö 2018-01-19
Lotta Törner
VD Skånes Livsmedelsakademi