Offentliga måltiden i centrum när VD-nätverket träffades

Den 10 februari arrangerade Livsmedelsakademin årets första träff för vd-nätverket på landshövdingens residence i Malmö.

Årets första nätverksträff handlade framför allt om utformningen av en ny satsning på den offentliga måltiden som Livsmedelsakademin kommer att utveckla tillsammans med näringslivet under våren. En av grundförutsättningarna för satsningen är att den bygger på samverkan mellan just näringsliv och offentlig sektor. Målet är att det ska resultera i flera nya intressanta produkter och tjänster som förbättrar måltidssituationen för äldre som får mat levererad i hemmet.

– Det finns ett stort intresse bland företagsledarna att involvera sig i vår nya satsning på offentlig mat, både med personella och finansiella resurser, och det bådar gott inför framtiden. Den här projektet kommer gynna såväl näringsliv som offentlig sektor men framför allt de enskilda brukarna, säger Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin.

Företagsledare från Orkla Foods Sverige, Culinar, Kavli, Pågen, Findus, Nordic Sugar, TetraPak, Ikea Food Services, Pärsons, Setterwalls, SIK, Bergendahls, Bring, Probi, Leaf Sweden, Flextrus, Packbridge, Sia Glass, Kiviks musteri och Healthy Marketing Team deltog på nätverksträffen.

Vd-nätverket samlar företagsledarna från Livsmedelsakademins partnerföretag och träffas ungefär sex gånger per år.