Norden visar vägen till hållbar offentlig upphandling

Det nordiska seminariet ”Hållbar upphandling i offentliga kök" samlade jurister, kostchefer, projektledare och upphandlingsansvariga i Helsingfors under två dagar i oktober. Livsmedelsakademin är en av initiativtagarna till nätverket av aktörer som nu börjar ta form.

De nordiska länderna serverar mellan 800 000 och 3 000 000 måltider per dag inom den offentliga sektorn. Alla delar utmaningen att hitta hållbara lösningar för att ta sig an den här uppgiften på bästa sätt.

Tidigare i år stod Livsmedelsakademin värd för ett första möte mellan jurister, kostchefer, projektledare och upphandlingsansvariga i syfte att starta upp ett nordiskt nätverk för smart och hållbar upphandling inom offentliga kök. Mötet initierades av Livsmedelsakademin, Ny Nordisk Mat och danska Madkulturen. Seminariet i Helsingfors, den 23-24 oktober, var nästa steg i utvecklingen av nätverket.

– Dagarna i Helsingfors underströk med all tydlighet vilket intresse och stor potential det ligger i att fortsätta det nordiska nätverket för hållbar offentlig upphandling, säger Jannie Vestergaard, verksamhetsansvarig för Smaka på Skåne och Livsmedelsakademins representant i nätverket, som var med som deltagare och moderator under seminariet.

2,7 miljoner euro på offentliga måltider

Runt 100 deltagare från 5 länder var samlade för att diskutera implementering och potential av EU:s nya upphandlingsdirektiv, som beräknas vara tillämpade i EU:s medlemsländer 2016.

– Varje år läggs 2,7 miljoner euro på offentliga måltider i de nordiska länderna. Därför är offentlig upphandling av mat en viktig drivkraft för en hållbar utveckling. Samtidigt är det viktigt att själva upphandlingen inte tar huvudfokus. Upphandling är ett verktyg för att uppnå visioner och policies för ekologisk och närproducerat mat på tallriken och för att förbättra måltidsmiljön, säger Jannie Vestergaard.

Offentlig upphandling som verktyg

Under rubriken ”The power of public procurement – the transition to sustainable food systems” drog Robert Pederson, ARC 2020 (Agriculture and Rural Convention 2020) igång det nordiska seminariet kring hållbar offentlig upphandling.

Med fokus på hållbarhet och hur man via offentlig upphandling har ett kraftfullt verktyg för att uppnå ett mera hållbart livsmedelssystem markerade Sirpa Pietikäinen, MEP, tydligt att de nordiska länderna tillsammans kan åstadkomma stora förändringar inom den offentliga måltiden – och sätta agendan för resten av EU.

Sensorisk kvalitet kontra pris

Monica Sihlén, Konkurrensverket, förklarade hur det nu blir ännu tydligare att ställa krav på till exempel miljöcertifiering under upphandling. Anya Hultberg, Köbenhavns Madhus, och Bettina Bergmann Madsen, Köbenhavns Kommune, ställde kravspecifaktionen på sin spets: ”Ställs inte krav på sensorisk kvalitet i upphandlingen går man egentligen enbart efter billigaste alternativet”.

Under en rad workshops fick deltagarna möjlighet att gå till djupet med bland annat det finska arbetet kring ekonomiska effekter av lokal mat i offentlig sektor – en av förutsättning för att få in mer lokal mat i offentlig sektor.

Inspirerande exempel i Finland

Inför seminariet hade deltagarna möjlighet att göra studiebesök i den finska riksdagen för att bekanta sig med vad som är ganska unika tilltag i Finland – de nationella programmen för ekologi och för lokal mat samt parlamentets ”Food Club” där alla partier står samlade för att arbeta för mer hållbar mat inom offentlig sektor.

– Att de i Finland lyckas samla alla partier kring den offentliga måltiden är verkligen imponerande och något politikerna i Sverige borde inspireras av, säger Jannie Vestergaard.

Alla presentationer finns tillgängliga här »