Miljoner till entreprenörer Livsmedelsakademin satsar 1,7 miljoner på nya lösningar kring mat för äldre

Ett shot som kan underlätta insomningen, en portal som ökar både arbets- och måltidsglädjen inom äldreomsorgen och en patenterad ingrediens som kan användas i flera olika produkter och bland annat motverkar undernäring. Det är de tre innovationsprojekt som Livsmedelsakademin kommer att stödja i första omgången av projektet INCluSilver. Sammanlagt handlar det om 1,7 miljoner kronor.

INCluSilver är det största projektet i Europa kring bättre mat och måltidslösningar för äldre. Projektet finansieras av EU:s Horizon 2020 program och leds av Livsmedelsakademin i samarbete med nio andra länder. Här deltar sju olika kluster, två universitet och 850 små och stora företag.

–  Den här typen av pengar riktas sällan mot offentlig sektor och de äldre. Därför är extra roligt att få dela ut innovationspengar till företag som arbetar med den offentliga måltiden. Ett område som Livsmedelsakademin arbetat länge med och som vi brinner för, säger Livsmedelsakademins Vd Lotta Törner. Vi är också väldigt glada att vi har fått två skånska kommuner som vill implementera de nya lösningarna.

Både Klippans och Båstads kommun är med i ansökningarna och ska agera testbäddar för en ny måltidsportal.

– På så sätt kortas ledtiden och ökar möjligheten till snabb framgång. På sikt hoppas vi att flera kommuner kan vara med, säger Lotta Törner.

Internationellt snabbspår för entreprenörer

INCluSilver är ett internationellt projekt och ger entreprenörerna och företagen ett direktspår till den europeiska marknaden. En entreprenörsträff har redan hållits i Budapest och parallellt med de tre svenska innovationsprojekten godkändes ytterligare 13 europeiska innovationsidéer.

– Sammanlagt investeras nu 6,5 miljoner kronor över Europa i mat- och måltidsprojekt som ska främja äldres hälsa och livskvalité, fortsätter Lotta Törner. En unik satsning som man har stora förväntningar på.

Fler möjligheter att söka

Detta är den första av flera ansökningsomgångar och man har som företag eller entreprenör haft möjlighet att ansöka om max 600.000 för att utveckla sin ide eller produkt. De tre svenska ansökningarna har expertutvärdering av INCluSilvers internationella Fund Release Management efter att först ha godkänts av Livsmedelsakademin.

De tre innovationsprojekten som får pengar är:

Wopii Development AB och Kom Design AB 600 000 kronor

Wopii Development AB och Kom Design ska tillsammans med Klippans och Båstads kommun utveckla och implementera en måltidsportal. Portalen ska öka valfriheten och tillgängligheten kring måltiden för personer med hemtjänst samtidigt som den förbättrar förståelsen och intresset för maten hos hemtjänstens personal.

Wopii Development Entreprenör Hjalmar Lindskog 0704 099 056 eller Lill Spenninge, kostchef Klippan 0708 644 201, lill.spenninge@klippan.se

Indevex 600 000 kronor

Indevex Biotech är ett internationellt hälso- och livsmedelsbolag som utvecklar och producerar näringsriktiga livsmedel till olika målgrupper. Produkterna är baserade på den unika, naturliga och patenterade ingrediens, NGC™ Formula, (Nutritional Glycemic Control).  Företaget utvecklar näringstäta och proteinrika soppor för personer som behöver extra näring och protein i koncentrerad form.

Peter Carlsson, Vice President Business Development, +47 950 499 06, peter.carlsson@indevex.com

WellbeMed 500 000 kronor

WellbeMed kommer att utveckla en ny produkt som kan underlätta insomningen för äldre baserad på väldokumenterade naturliga ingredienser. Sömnstörningar är ett mycket utbrett problem hos äldre personer. Victoria Lagnevik, CEO WellbeMed 0702 14 17 85, victoria.lagnevik@wellbemed.com

Nästa ansökningsomgång är öppen till den 15 mars. Information om projektet och hur man ansöker finns på https://www.inclusilver.eu/

För mer information kontakta:

Lotta Törner, Vd Livsmedelsakademin, 0705 80 59 09

Magnus Lagnevik, Projektledare InCluSilver, Livsmedelsakademin, 0702 07 43 59

Rolf Bjerndell, Entreprenörsrådet Livsmedelsakademin, 0705 15 30 09