Mer måltidsgläde för barn och unga i Höör

Förbättra skolmaten och minska matsvinnet. Det var en viktig del av uppdraget som Höörs Kommun tidigare i år gav Måltidsglädje. En annan del av målsättningen var att se hur engagemanget hos lärare, elever och föräldrar kan utvecklas genom samverkan med måltidsenheten.

Under snart ett års tid har Måltidsglädje haft ett nära samarbete med Höörs Kommun. Tillsammans med kökspersonal och ansvarig kostchef påbörjades i januari arbetet för att få in mer närproducerade råvaror, förbättra menyspråket och presentationen av måltiderna men även att utveckla matlagningstekniken i köket.

– Vi har varit på plats för att vägleda och ge inspiration, Det har varit allt från konkreta insatser till kompetensutbyte och att se över möjligheten att tillaga mer mat från grunden, berättar Lill Spenninge, verksamhetsansvarig för Måltidsglädje.

Med Thomas Drejing i spetsen, och kockarna Peter J Skogström och Fredrik Malm, har det mesta skett på Ringsjöskolan men projektet har involverat alla skolor i kommunen.

Tillsammans har ett måltidskoncept skapats för att uppmuntra till matlagning från grunden och med alternativrätter i ett system på tre säsonger, med bra basrecept som kan utvecklas utifrån egen organisation och dess behov. Fokus har också varit på att introducera schemalagd skollunch inom kommunen och att få pedagoger men även föräldrar mer delaktiga, ett arbete som kommer att fortsätta under 2015.

För Höörs kommun var det viktigt att titta på helheten – och belysa allt från mat och miljö, till matsvinn och delaktighet. En enkätundersökning bland elever och lärare på mellan- och högstadium vid Linden och Ringsjöskolan visar bland annat följande:

  • Att elever gärna ser en förbättrad fysisk och social miljö i matsalen och dessutom är villiga att engagera sig i detta förbättringsarbete
  • Önskan om mer lugn och ro runt skolmåltiden för elever och personal
  • Att fler lärare borde vistas i matsalen under lunchen, speciellt för de elever som inte har pedagogisk måltid idag
  • Att informationen angående råvaror borde förbättras då medvetenheten om miljö- och ekologiska frågor är förhållandevis hög
  • Elever kopplar i hög grad ihop vikten av att äta och prestera i skolan

Projektet har även omfattat en modell för måltidskommunikation som tagits fram i samverkan med Livsmedelsakademins Måltidsglädje för Barn & Unga.

– Vår enkät visade otroligt tydligt måltidsmiljöns viktiga roll för en positiv upplevelse av måltiden. Med små medel som trevliga uppläggning av maten, informativ och tilltalande skyltning kan upplevelsen höjas, säger Lill Spenninge och poängterar att det är viktigt att jobba med både maten i sig och att valet av utsmyckning och dekor är viktigt.

– En måltid ska vara dagens höjdpunkt och ska förutom näring och energi vara en trevlig stund. För oss inom Måltidsglädje har det varit en spännande resa. Det är glädjande att möta en kommun som insett att alla vinner på att satsa på helheten.

Den 27 november arrangerades en slutträff för projektet, men för Höörs kommun har arbetet bara börjat. Under 2015 fortsätter förbättringsarbetet kring produktion, utbud, presentation och måltidskommunikation och förbättringar i matsalarnas interiör.