Matsäkerhet diskuterades i Hongkong

Matsäkerhet är en brännhet fråga i Kina, och behovet av kunskapsutbyte och samarbete är stort i denna fråga. En svensk-dansk delegation begav sig till Hongkong som ett första steg på ett långsiktigt samarbete.

I början av november var Livsmedelsakademin och besökte Hong Kong Polytechnic University i Hongkong tillsammans med en delegation från Lunds Universitet och Danmark. Temat för resan var Food Safety. Ökade livsmedelssäkerhet är en brännhet fråga i Hongkong och inte minst Kina. Detta i spåren av de stora matskandaler som uppdagats där under senare år.

Under tre intensiva dagar diskuterades nya innovativa lösningar, hur företag och akademin kan samarbeta bättre och det gavs också möjlighet att besöka några spännande livsmedelsföretag. Tanken är att det ska bli ett långsiktigt samarbete som på sikt höjer livsmedelssäkerheten för de kinesiska konsumenterna.