Mats Hallkvist ny ordförande för Livsmedelsakademin

I samband med Livsmedelsakademins stämma, den 15 april, valdes Mats Hallkvist till ny ordförande. Styrelsen förstärktes också med Toni Petersson, Oatly, och My Lidén, PwC.

Mats Hallkvist efterträder landshövding Margareta Pålsson, som varit ordförande sedan 2012. Hallkvist har lång erfarenhet från näringslivet, som tidigare vd för Pågen, koncernchef för Pågengruppen och som marknadsdirektör på Malaco Leaf (nuvarande Cloetta). Han har också varit styrelseordförande för Oatly, samt ledamot i Livsmedelsföretagen och Sveriges bagare och konditorer. Numera arbetar han uteslutande med styrelseuppdrag.

– Livsmedelsakademin har tillsammans med sina partners och medlemmar gjort fantastiska framsteg som vi nu ska bygga vidare på tillsammans. Jag älskar att utmana etablerade mönster och, vid sidan av att skapa kreativa mötesplatser för intressenterna i livsmedelsnäringen, ser jag också det som ett av Livsmedelsakademins viktigaste uppdrag. Genom samverkan och öppenhet ökar vi innovationsgraden i livsmedelsnäringen, säger Mats Hallkvist.

Stämman valde även två nya styrelsemedlemmar – Toni Petersson, vd för Oatly, och My Lidén, director, PwC.

– Det är en stor ära och en fantastisk möjlighet att få vara med och delta i utformningen av Livsmedelsakademins verkliga arbete och inriktning. Som partnerföretag har PwC varit med länge och kunnat bidra på många sätt i de olika projekten som Livsmedelsakademin driver. Nu är min förhoppning att jag ska kunna ge ytterligare lite mer till den verksamhet som Livsmedelsakademin bedriver utifrån mina erfarenheter och min bakgrund, säger My Lidén.

Livsmedelsakademins styrelse 2015:

 • Mats Hallkvist, styrelseordförande, Livsmedelsakademin
  Patrik Andersson, vd, Orkla Foods Sverige samt vice ordförande Livsmedelsakademin
  Thomas Jensen, vd, Kiviks Musteri
  Spiros Mylonopoulos, styrelseordförande, Bergendahls
  Jerry Bengtsson, managing director, Tetra Pak
  Toni Petersson, vd, Oatly
  My Lidén, director, PwC
  Annika Olsson, vice rektor för samverkan och innovation, Lunds Tekniska Högskola
  Håkan Schroeder, dekanus, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
  Gudmundur Kristjansson, biträdande näringslivschef, Region Skåne
  Bengt Streijffert, senior advisor, Lunds Universitet
  Lotta Törner, vd, Livsmedelsakademin