Måltidsglädje bjöd in till nätverksträff om små barns hälsa

Den 26 november arrangerade Måltidsglädje för barn och unga en nätverksträff om små barns hälsa och FN:s konvention om barns rättigheter i teori och praktik.

Först ut var Maia Roswall, läkare i socialmedicin vid enheten för Folkhälsa och social hållbarhet, Region Skåne, som presenterade intressant fakta från alldeles nyss offentliggjord folkhälsokartläggning om barn och föräldrar i Skåne. Rapportens kartläggning är unik på så sätt att den är gjord på små barn och deras föräldrar, vilket sällan görs.

Insamlingen på uppgifter har skett kontinuerligt under 2013 med föräldrar knutna till Region Skånes BVC-verksamhet. De frågeställningar som kartläggningen grundar sig på är utifrån perspektiven hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, sysselsättning och ekonomi.

Vad gäller kost och måltider kan man ur kartläggningen notera att de flesta, 90 procent av barnen, äter frukost medan antalet som äter lagad lunch och middag är färre. Vad gäller konsumtionen av sötsaker noteras att detta inte förekom ofta men att det dessvärre är större i gruppen med barn som ligger i riskzonen för övervikt och fetma. Det går även att se en frekvens för karies hos de små barnen i nordvästra och mellanskåne samt i Malmöområdet.

Ingela Sjöberg, folkhälsostrateg Kommunförbundet, pratade om det framgångsrika arbetet i de skånska kommunerna om barns rättigheter i teori och praktik enligt FN:s barnkonvention.

I dag finns en regional plattform i Skåne, Barnrättsforum Skåne, med syfte att stödja en samordnad utveckling av hållbara strategier för barnkonventionen som i år firar 25 års jubileum.
FN:s barnkonvention antogs 1989 och 1998 antog riksdagen en nationell strategi för detta arbete och 2010 antog riksdagen om fortsatt strategi enligt nio principer samt slöt en överenskommelse med SKL/ Sveriges Kommuner och Landsting. Idag finns det 117 utbildade barnrättsstrateger i Skåne och samtliga kommuner i Skåne är med.

Ingela Sjöberg pratade och gav uppslag kring hur arbetet skulle kunna appliceras inom förskola och skola med beröringspunkter till mat och måltid, hur arbetet skulle kunna integreras till den pedagogiska verksamheten och vilka grundprinciper man arbetar efter.

Eftermiddagen avslutades med dialog och reflektion över frågor och möjligheter som dagens ämne innebar.