Lotta Törner ingår i Lunds Universitets näringslivsråd

I höstas bildades Lunds Universitets näringslivsråd och vi kan idag meddela att Livsmedelsakademins VD Lotta Törner har blivit ombedd att delta i rådet.

I Lunds Universitets näringslivsråd ingår företrädare på ledande befattningar från näringslivet i vår region. Rådet ska vara ett naturligt forum för frågor kring regional utveckling, forskning, utbildning, innovation och infrastruktur. Syftet är att skapa en nära samverkan mellan näringsliv och akademi, så att utbildning, forskning och innovationssystemet inriktas åt rätt håll.

– Det är en stor ära att ha blivit tillfrågad och det känns jättekul! Framförallt i och med att livsmedel idag står så högt på agendan, säger Lotta Törner

lottaUnder näringslivsrådets nästa möte i mars kommer Lotta få en framträdande roll, då EU:s stora livsmedelssatsning Food-KIC:en kommer presenteras och diskuteras.

– Jag hoppas att jag kommer göra ett bra jobb i näringslivsrådet. Jag kommer kunna bidra med stor kompetens och ett gigantiskt kontaktnät, säger Lotta.