Lotta Törner: "Food Trust – det hetaste ämnet i Europa"

Regnet duggar utanför fönstret, efter en het september. Het inte minst för att vi, Livsmedelsakademin, hamnade mitt i den politiska hetluften med vårt projekt om förtroende i livsmedelsnäringen. 

Food Trust – det hetaste ämnet i Europa och en viktig fråga för den kommande Food KIC:en. Hur ska den Europeiska livsmedelsnäringen utveckla nya transparenta modeller på konsumentens villkor, för att ytterligare bygga upp konsumentförtroendet? Var börjar och slutar livsmedelsnäringens ansvar? Vilket ansvar har det offentliga? (Det är en fråga som även varit mycket på tapeten i arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.)

Vår tanke med projektet har hela tiden varit, och är fortfarande, att tillsammans med företag, universitet, och det offentliga arbeta tillsammans, med syftet skapa en modell för övriga livsmedelseuropa vad gäller transparens och dialog med konsumenterna.

En annan slags konsument talade jag om vid en hearing i Bryssel i förra veckan. Nämligen de konsumenter som äter måltider i offentlig sektor; äldre, sjuka och skolbarn. Även här är såklart förtroende och dialog vitalt. Livsmedelsakademin har under flera år varit verksam med olika projekt inom alla dessa områden och även här har Region Skåne varit en partner. Öppen innovation i offentligt sektor är inte helt vanligt och det var med stor stolthet jag fick beskriva vårt arbete för bland annat DG Agrifood och ett antal andra intresserade parter i Bryssel.

Självklart är Europa mycket i fokus just nu och det känns ibland som att vi går i väntans tider. I november kommer det avgöras om det konsortie som vi är med i, Food Nexus, kommer att vinna utlysningen av Food KIC:en eller ej. Detta är en ansökan, eller rättare sagt ett samarbete, som vi har arbetat med i flera år nu. Tillsammans har vi satt en ny livsmedelsagenda för Europa. Det innebär att vi självklart tror på vinst. Men om skulle vi inte vinna finns alla förutsättningar för ett stort, gott och långsiktigt samarbete i alla fall. Detta samarbete är speciellt viktigt nu, när delar av Europa är i gungning. Inom livsmedelsnäringen har vi några riktigt stora utmaningar att hantera, exempelvis vad gäller hållbarhet och hälsa. Men det är också här som vi tillsammans kan hitta lösningarna på en stor del av dessa frågor.

Lotta Törner, vd Livsmedelsakademin