Livsmedelsakademins första hedersmedlem är vald

Livsmedelsakademins stämma den 21 april avslutades på ett väldigt speciellt och känslofyllt sätt då Spiros Mylonopoulos utnämndes till Livsmedelsakademins första hedersmedlem efter ett långt och troget samarbete.

– Spiros har varit en långvarig vän till Livsmedelsakademin som funnits med oss i framgångar, men kanske ännu viktigare i motgångar. Jag vet inte hur många gånger som jag har hör av mig för att tacka Spriros för hans olika insatser för organisationen, och nu kände vi att det var dags för att visa vår uppskattning ytterligare, sade Livsmedelsakademins vd Lotta Törner vid utnämnandet.

Lotta nämnde även att hela Spiros familj och familjens företag Bergendahls självklart inkluderades i detta hedersutnämnande.

– Jag är verkligt rörd över omtanken, sade en överraskad Spiros Mylonopoulos efter att ha mottagit den hedersplaket som tagits fram för detta ändamål. Lotta Törner var sedan snabb att lägga till:

– Och observera att detta inte är någon form av avtackning. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Spiros lång tid framöver, avslutade Lotta.

Spiros Mylonopoulos sitter nämligen fortsatt kvar i Livsmedelsakademins styrelse. På stämman förstärktes dessutom styrelsen med fyra nya styrelseledamöter i form av Henrik Julin från Orkla Foods Sverige, Mats Larsson från Lantmännen, Henrik Hjalmarsson från Findus samt Lena Ekelund Axelson från SLU. Stämman valde även professor Annika Olsson till styrelsens vice ordförande. Annika är välbekant med Livsmedelsakemins verksamhet, efter att både suttit med i verksamhetens ledningsgrupp och nu de senaste åren suttit i styrelsen

Dessutom valdes hela fem nya partners in i Livsmedelsakademins nätverk. Nya partners är EkoBalans Fenix AB, Food Safety Consortium, Advokatfirman Gulliksson AB, Solina Sweden och Nordic Food Lab. Totalt sett består Livsmedelsakademins kraftfulla nätverk nu av 42 partners samt 108 medlemmar.

Livsmedelsakademins styrelse består 2016 av:

  Mats Hallkvist, styrelseordförande, Livsmedelsakademin
  Annika Olsson, vice rektor för samverkan och innovation, Lunds Tekniska Högskola samt vice ordförande Livsmedelsakademin
  Spiros Mylonopoulos, styrelseordförande, Bergendahls
  Jerry Bengtsson, managing director, Tetra Pak
  Toni Petersson, vd, Oatly
  Lena Ekelund Axelson, professor SLU
  Henrik Julin, VD, Orkla Foods Sverige
  Henrik Hjalmarsson, VD, Findus Sverige
  Mats Larsson, FoU-direktör, Lantmännen
  Gudmundur Kristjansson, enhetschef samt ställföreträdande näringslivschef, Region Skåne
  Bengt Streijffert, senior advisor, Lunds Universitet
  Lotta Törner, vd, Livsmedelsakademin