Livsmedelsakademin släpper recept på hur Skåne ska utvecklas som kulinarisk frontregion

I Europa snackas det om smakresor till Skåne för att prova öl från lokala bryggerier. Guide Michelinstjärnor faller över de skånska krogarna. I stans alla butiker säljs kött från Kullen och ost från Malmö. Och på regionens alla konferenser och events serveras skånska drycker till mat lagad på närproducerade råvaror. ”Det är vår framtidsvision. Vi vill göra Skåne till en kulinarisk frontregion”, säger Jannie Vestergaard, ansvarig för Livsmedelsakademins verksamhetsområde Smaka på Skåne.

Skåne är en unik region när det kommer till mat och dryck. Här finns en bredd av kulinariska hantverkare som ingen annan region i landet har. Här finns mångfald och här finns ett driv. I fem år har Livsmedelsakademin arbetat för att synliggöra och utveckla Skåne som kulinarisk frontregion genom Smaka på Skåne.

– De här åren har gett oss en helt unik insikt i vilken potential som vilar i den skånska marknaden för mat och dryck. Vi har utvecklat ett recept för att ta utvecklingen framåt – en plattform för samverkan, innovation och tillväxt. Nu är det dags att sprida våra modeller vidare, säger Jannie Vestergaard, verksamhetsledare för Smaka på Skåne.

Idag lanserar Livsmedelsakademin en rapport om lärdomarna, aktiviteterna och resultaten bakom det regionala utvecklingsprojektet ”Smaka på Skåne 2010-2015”, som varit en av Sveriges största satsningar på regional mat och dryck inom ramen för Landsbygdsprogrammet

– För att nå våra mål måste vi fortsätta arbetet med att skapa kreativa mötesplatser, innovativa koncept och program för kompetensutveckling. Men kanske framför allt en ökad medvetenhet och stolthet hos skåningarna över den fantastiska mat- och dryckeskultur som finns här.

Sedan starten 2010 har Smaka på Skåne engagerat och sammanfört producenter och handlare, små och stora företag, restauranger och caféer samt offentlig sektor. 800 deltagare har genomgått drygt 50 kompetensutvecklingsaktiviteter och 6700 personer har deltagit i mer än 200 events och aktiviteter, i Smaka på Skånes regi.

”Smaka på Skåne 2010-2015” innehåller artiklar om projektet, deltagarintervjuer, inspirerande reportage om de olika projekten som Smaka på Skåne drivit samt utvecklingspotential och rekommendationer för framtiden.

För ytterligare information kontakta:

Jannie Vestergaard, verksamhetsledare Smaka på Skåne, 0727-34 85 44, jannie.vestergaard@livsmedelsakademin.se

Lotta Törner, vd Livsmedelsakademin, 0727-41 58 55, lotta.torner@livsmedelsakademin.se

Nerladdningsbara filer

Smaka på Skåne 2010-2015