Livsmedelsakademin kraftsamlar inför EU:s miljardsatsning på livsmedel

Skandinavien har goda möjligheter att få en framträdande roll i EU:s kommande miljardsatsning på livsmedel – Food KIC. Tack vare sitt breda nätverk av tunga livsmedelsföretag har Livsmedelsakademin fått uppdraget att engagera viktiga intressenter i satsningen.

Livsmedel står i fokus när EU nu ska etablera ett nytt Knowledge and Innovation Community (KIC) någonstans i Europa. Tillsammans med nordiska partners har Livsmedelsakademin under flera år utfört ett omfattande förarbete som gör att det finns goda förutsättningar för att huvudkontoret för KIC:en placeras i vår region. Nu behövs full uppbackning från aktörer inom livsmedelsnäringen, regering och myndigheter för att få avtal och finansiering på plats innan ansökan skickas in i mitten av 2016.

– Vi har sedan 2009 arbetat för att det här ska bli verklighet. Nu går vi in i en otroligt viktig fas där det gäller att knyta åt sig rätt aktörer som vill vara med och påverka hur livsmedelsbranschen ska utvecklas i framtiden, säger Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin, som nu också går in i rollen som Executive Advisor External Affairs i Foodbest Nordic, det svensk-danska konsortiet som arbetar för en Food KIC.

En framträdande roll i KIC:en utgör en unik möjlighet att påverka den europeiska livsmedelssektorn att utvecklas i enlighet med värden som prioriteras i livsmedelssektorn i Sverige, som hållbarhet, etik, ren mat och livsmedelssäkerhet. Det bidrar också till lösningen på globala utmaningar inom områden som personlig hälsa och hållbara städer.

Orkla Foods, Lantmännen, Tetra Pak och BillerudKorsnäs är några av de svenska företag som ställt sig bakom satsningen hittills. KIC:en är inte bara viktig för livsmedelsindustrin. Fördjupade kontakter med den europeiska livsmedelssektorn är bra också för andra starka svenska industrisektorer, som it, life science, logistik, förpackning, skogsindustri och besöksnäring.

– Det är inte minst i gränslandet till dessa branscher som nya arbetstillfällen kommer att skapas inom livsmedelsområdet. Genom fördjupat samarbete mellan olika sektorer skapas möjligheter för nya arbetstillfällen, ökad innovationskraft och kompetensutveckling, säger Lotta Törner.

För ytterligare information kontakta:

Lotta Törner, vd Livsmedelsakademin, lotta.torner@livsmedelsakademin.se, 0727-41 58 55
Amanda Magnusson, kommunikationsansvarig, amanda.magnusson@livsmedelsakademin.se, 0735-97 97 43