Livsmedelsakademin fortsätter att utveckla framtidens ledare

Att bidra till ett starkt, kompetensutvecklande nätverk för framtidens ledare inom livsmedelsbranschen, det är målet när Livsmedelsakademins ledarskapsutbildning drar igång för andra gången. Med elva deltagare och sju företag utbildas unga ledare för att möta och göra karriär inom en bransch som står inför stora framtida förändringar.

Personligt ledarskap, kommunikation, strategi, taktik och förändringsarbete är några av de utvecklingsområden som programmet berör.

Ett av de företag som deltagar är Pågen, som inte har någon egen intern ledarutbildning specifikt för unga ledare. Genom Livsmedelsakademin vill man erbjuda medarbetare ett kvalitetssäkrat utbildningsprogram, där teori blandas med praktik och case.

– Vi vill vara med i detta initiativ för att utveckla våra framtida ledare, och samtidigt ge våra medarbetare en chans att skapa ett värdefullt lokalt nätverk inom branschen, säger Maria Lindén, HR Business Partner på Pågen.

Hon ser utmaningar för chefer och ledare inom mat- och livsmedelsbranschen framöver:

– Förutom kravet att ständigt ligga i framkant, driva utveckling och innovation och göra anpassningar innan de verkligen behövs, behöver vi attrahera och behålla den bästa kompetensen.

Förväntningarna på Pågens deltagare, Sara Ahlström och Patrik Jonsson, är att de ska delta aktivt och med stor öppenhet. Maria Lindén har stort förtroende för Minna Westerlund som kursledare.

– Vi vill att Sara och Patrik ska återvända till företaget med värdefulla kunskaper om sig själva och sitt ledarskap, som de kan omsätta i praktiken, och med en breddad kompetens om branschen.

För Patrik Jonsson, idag Space Development Manager på Pågen, var det en självklarhet att gå med i Framtidens ledare.

– Jag försöker hitta utmaningar som gör mig till en mer komplett ledare och chef, och när jag fick möjligheten att gå det här programmet tvekade jag inte. Jag ser mest fram emot att få träffa alla andra deltagare för att lära av varandra samt så ser jag mycket fram emot den individuella coachningen.

Jan Brattström, verksamhetsansvarig för Jobb & Karriär på Livsmedelsakademin, berättar att programmet är en av flera satsningar som görs för att öka attraktiviteten i branschen bland unga medarbetare.

– Det leder inte bara till utveckling av det personliga ledarskapet utan bygger också på ett starkt nätverk av likasinnade unga, modiga och begåvade personer i våra partnerföretag.

Programmets styrka är att det bygger på ett stort förtroende mellan deltagare och de företag de representerar. Insynen in branschen blir unik och förståelsen för reella utmaningar och möjligheter ökar genom att deltagarna driver utvecklings- och förbättringscase i gränsöverskridande projektteam.

– Framtidens ledare får ett mind set som gör dem synnerligen lämpliga som ledare och framtida förnyare av våra partnerföretag och branschen i sin helhet, säger Jan Brattström.

Årets deltagande företag i Framtidens ledare är: Orkla Foods, Nordic Sugar, Findus, Cloetta, Pågen, Nordic Sea Winery och A&R Carton. Programmet pågår mellan september 2014 till maj 2015.