"Kursen har gett studenterna nya insikter om öppen innovation"

Hur kan man använda sig av öppen innovation i den akademiska världen? Tack vare OpenUp, har öppen innovation blivit ett obligatoriskt moment i kursen Packaging Technology and Development vid Lunds Tekniska Högskola.

Packaging Technology and Developement är en tvärvetenskaplig kurs som varje år samlar studenter från flera olika utbildningar på Lunds Tekniska Högskola. Nytt för i år var ett moment i öppen innovation bestående av föreläsningar, seminarier, och föreläsningar som leddes av OpenUp:s projektledare Amanda Magnusson och Johan Mårtensson.

– Jag tycker själv att det är väldigt spännande med öppen innovation och hörde talas om OpenUp för första gången på konferensen Top Packaging Summit förra året. Efter det hade jag flera diskussioner med Johan och Amanda om hur vi skulle kunna använda öppen innovation som en del av utbildningen, säger Katrin Molina Besch, kursansvarig för Packaging Technology and Developement.

Precis som tidigare år delades studenterna in i grupper och varje grupp fick i uppdrag att lösa ett case i förpackningsutveckling från ett livsmedels- eller förpackningsföretag. Några av företagen som deltog var Orkla, Oatly, Tetra Pak och Flextrus. Genom att göra öppen innovation till ett obligatoriskt moment ville Katrin Molina Besch utmana studenterna till att tänka i nya banor.

– Vi ville lära studenterna att det finns flera olika sätt att hämta in data och det här gav dem möjlighet att testa nya metoder som de inte kommit i kontakt med tidigare. Vi tänkte också att det kunde vara ett sätt att få företagen intresserade av öppen innovation. Livsmedelsindustrin kan vara väldigt traditionell och många skulle nog inte ha testat på det själva.

Vid kursstart var det få studenter som kände till öppen innovation. Men efter viss förvirring, valde en övervägande majoritet av studentgrupperna att under kursens gång använda sig av innovationsplattformen OpenUp för att samla in idéer och diskutera sina lösningar med en extern publik.

– Kursen har gett studenterna nya insikter om skillnaden mellan öppen innovation och mer riktade konsument undersökningar, säger Katrin Molina Besch.