Kompetensutveckling på Lund University Commissioned Education!

I höst erbjuder LUCE fyra 2- till 3-dagars kurser för yrkesverksamma och doktorander inom bland annat livsmedelsindustrin, som vill lära sig mer om pulver- och formuleringsteknik och utveckling. Kurserna äger rum i september och oktober. För mer information, kursplan och datum, se följande länkar; 

Powder Technology in Pharma, Food and Chemistry

Advanced Course on Characterisation of Powders within Pharma, Food and Chemistry

Formulation Technology in Pharmaceutics, Nutraceutics and Cosmetics

The Future of Formulation Development – Using Synchrotron Light