Jannie Vestergaard lämnar Livsmedelsakademin

Efter nästan 9 år på Livsmedelsakademin är det dags för vår verksamhetsansvariga för Smaka på Skåne, Jannie Vestergaard, att tacka för sig. Vi har under våren avslutat våra tre stora projekt och samtidigt har Jannie valt att också avsluta sin tjänst här på Livsmedelsakademin.

Hon skickar här en hälsning och en betraktelse över läget i utvecklingen av Skåne som mat och dryckesregion i framkant.

”Det har varit en fantastisk tid! Jag har fått arbeta med underbara människor och varit med om att skapa unika resultat för Skåne som kulinarisk region. Jag har sett företag växa fram och unika produkter och koncept ta form. Med konceptet ”Smaka på Skåne – närproducerat och noga utvalt” har vi stått i spetsen tillsammans med drivande handlare och företag för att utveckla en marknadsplats för lokalproducerat mat och dryck inom dagligvaruhandeln.

Tillsammans med många olika samarbetspartner har vi utvecklat street food-branschen och satt Skåne på den internationella kulinariska kartan. En höjdpunkt var när vi tillsammans med andra regionala aktörer tog fram ”Skånsk Dryckesstrategi”. Sedan kom så småningom också den regionala livsmedelsstrategin. En annan absolut höjdpunkt har varit utvecklingen av Skånes Matfestival. Den senaste tiden har vi på Livsmedelsakademin tillsammans med vår samarbetspartner Marint centrum i Simrishamns kommun börjat sätta fokus på det kustnära fisket som behöver gå samma utveckling som övriga livsmedelsnäringen när det gäller ursprung och närproducerat.

Vi har drivit stora projekt för att skapa synergier och effekt genom den plattform vi har byggt upp med Smaka på Skåne. Alltihop för att infrastrukturen, nätverken och plattformen är viktig för att ge företag möjlighet att utvecklas och för Skåne att utvecklas som kulinarisk region. Det finns fortfarande en enorm potential för vidareutveckling i Skåne. Men det har också blivit tydligt att det behövs ett samlad regionalt grepp för att kunna koordinera och samla aktörer, nätverk, föreningar och företag för att lyfta ytterligare.

Livsmedelsakademin är en unik liten organisation med stora uppdrag, och exceptionellt fina och innovativa arbetsmetoder. Det har varit en mycket lärorik tid där jag både har fått mycket, och har bidragit till att skapa viktiga resultat för framtiden. På den resan lämnar jag nu varm om hjärtat, stolt och glad mitt arbete på Livsmedelsakademin.”

Vi på Livsmedelsakademin säger ett stort tack för all den kunskap, kompetens och glöd som du bidragit med hos oss under nästan nio år för att driva utvecklingen av Skåne som kulinarisk region! Vi önskar dig all lycka i dina framtida uppdrag och säger på återseende!

Verksamhetsförändringar

I samband med denna personalförändring har Livsmedelsakademin under våren avslutat verksamheten Smaka på Skåne i sin nuvarande form. Målet med verksamheten var att Skåne ska kännetecknas av mat av hög kvalitet baserat på regionens natur, kultur och historia. Smaka på Skåne var en plattform för samverkan för alla som ville vara med och utveckla Skåne till en kulinarisk frontregion. Det här arbetet ska naturligtvis fortsätta, även om verksamheten Smaka på Skåne inte längre finns i sin ursprungliga form.

Just nu ser vi över hur vi kan bygga vidare på det arbete som vi gjort. Ett av Livsmedelsakademin är Skåne som kulinarisk region, och vi vill fortsatt vara med i utvecklingen. Som Jannie uppmanar ovan, en kraftsamling måste till för att fortsätta driva utvecklingen framåt. Under tidig höst planerar vi att kalla till en inspirationsdag kring Smaka på Skåne då vi samlar alla parter med ansvar och intresse för att fortsätta sätta Skåne på den kulinariska kartan, för att se hur samarbetet kan drivas framöver. Har du redan nu idéer och vill vara med, hör av dig!

Kontakt

Sara Fredström, sara.fredstrom(at)livsmedelsakademin.se