”Jag vill väcka en dialog om skolmåltiden ur ett nytt perspektiv”

Varför väljer en del gymnasieelever bort skolmåltiden för att äta lunch någon annanstans? Svaret på den frågan hoppas Erica Ek ska kunna inspirera skolkök till att tänka annorlunda. I vår gör hon sitt examensarbete i samverkan med Livsmedelsakademin.

Efter att ha gjort sin praktik på Livsmedelsakademin tidigare i våras, kommer Erica Ek under våren fortsätta med att göra sitt examensarbete i samverkan med Livsmedelsakademin. Erica läser hälsopromotionprogrammet med inriktning mot kostvetenskap vid Göteborgs universitet.

Vad handlar ditt examensarbete om?

– Det handlar om skolmåltiden i gymnasieskolan och om varför gymnasieelever ibland väljer att äta lunch på andra ställen än i skolrestaurangen. Vi vet att de väljer att göra det i viss utsträckning, men det saknas forskning på området. Den forskning som har gjorts utgår från vad som finns i skolmatsalarna, vad som är bra och dåligt och vad som går att förändra utifrån de förutsättningarna. Jag vill väcka en dialog om skolmåltiden ur ett nytt perspektiv. Jag tycker att skolan borde titta mer på vad det är som eleverna gillar med att äta på andra ställen och inspireras av det i utvecklingen av skolmåltiden och skolrestaurangen.

Hur ska du gå tillväga?

– Jag kommer att göra fokusgruppsintervjuer med gymnasieelever i Malmö och då utgå från en modell som heter FAMM (Five Aspect Meal Model) som fungerar på olika typer av restauranger, både inom det offentliga och privata. Modellen inbegriper fem aspekter – rummet, mötet med personal och andra gäster, produkten som serveras, styrsystem som lagar och riktlinjer, och stämningen.

Vad hoppas du att examensarbetet ska leda till?

– Förhoppningen är att väcka nya tankar hos personer som arbetar med skolmat. Jag hoppas att mitt arbete kan visa på vilka möjligheter som finns och att man inte ska låta det man redan har begränsa en. Skolan har stor makt över vilken mat våra barn och ungdomar stoppar i sig och vilka matvanor de får. Genom skolmåltiden kan man skapa ett intresse och kunskap om måltiden som gör det lättare att välja rätt senare i livet. Jag hoppas också att Livsmedelsakademin kan få nytta av mina resultat, att mitt arbete kan bredda perspektivet och ytterligare sätta fokus på skolmåltiden.