Innovationsmiljöer från hela Sverige träffades i Malmö

Under två dagar i november tog Livsmedelsakademin emot de andra Vinnväxtvinnarna för att utbyta erfarenheter och inspireras av varandras arbetssätt. Deltagarna fick bland annat möta Toni Petersson, vd för Oatly, och delta i innovationsworkshops.

Vinnväxt är Vinnovas program för att skapa starka och attraktiva innovationsmiljöer. Sedan programmet utlystes för första gången har 14 initiativ fått stöd och Livsmedelsakademin var en av vinnarna 2003. Då och då träffas de olika initiativen för att få inspiration och utbyta erfarenheter med varandra. Den 11 och 12 november stod Livsmedelsakademin värd för de så kallade ERFA-dagarna.

Första dagen var Livsmedelsakademins egen dag, då deltagarna fick en insyn i hur Skånes största livsmedelskluster arbetar. Representanter från 17 andra innovationsmiljöer deltog och fick bland annat höra Toni Petersson, vd för Oatly, berätta om hur företaget flyttat fokus från att vara ett vetenskapsdrivet varumärke till att vara mer förankrat hos konsumenten. Oatly är ett av de företag som Livsmedelsakademin stöttat sedan starten.

Under eftermiddagen arrangerades fyra olika workshops och seminarier som utgick från några av Livsmedelsakademins projekt – OpenUp, Digest Innovation, Kompetenslyftet/Open Innovation Training Programme och Smaka på Skåne. Kvällen avslutades med middag på den nya Malmörestaurangen Kockeriet.

Dag två leddes av Vinnova, och handlade om framtida satsningar inom programmet.

Innovationsmiljöerna som deltog var Triple Stelix, Hälsans nya verktyg, Uppsala Bio, SP Processum, Smart Textilies, Paper Province, BioBusiness Arena, Offshore Väst, Cloudberry Datacenters, Peak Innovation, Process IT Innovations, Smart Housing Småland, Future Position X och Robotdalen.

Vill du veta mer om Vinnväxtprogrammet läs mer på Vinnovas hemsida »