Hur vinner man 90-talisternas hjärta?

Vad ska livsmedelsföretagen göra för att attrahera 90-talisterna till att vilja börja arbeta hos dem? Frågan ställdes av HR-cheferna i Livsmedelsakademins partnerföretag. Och vem svarar bäst på den frågan, om inte 90-talisterna själva?

Den 13 september träffades HR Innovation Team i Orkla Foods Sveriges nya lokaler i Malmö för en fullmatad dag på temat attraktivitet som anställare.

Redan veckan innan hade Livsmedelsakademins studentnätverk fått arbeta med frågeställningen Hur kan livsmedelsföretagen attrahera 90-talister på bästa sätt? och nu fick representanter från studentnätverket möjlighet att presentera sina resultatet HR-gruppen.

Studenternas svar var entydigt: Det är viktigt för företagen att ha hjärta! Med det menade studenterna att företagen måste göra något mer än att bara vilja sälja sina produkter, t.ex. bidra till ett hållbart samhälle.

– Att sedan också kommunicera kring vad man gör på ett smart och lättillgängligt sätt är avgörande för att nå oss 90-talister och väcka vårt intresse, menade Josefine Enehall, student från Gastronomiprogrammet på Högskolan i Kristianstad.

HR Innovation Team drivs av Livsmedelsakademins HR-nätverk, där man arbetar med gemensamma frågeställningar på ett gränsöverskridande vis. Detta sker i samarbete med Minna Westerlund, Generact AB, som coachar och leder deltagarna genom programmet. Detta program är exklusivt för deltagarna i HR-nätverket, vilket kräver ett partnerskap i Livsmedelsakademin. Vill du veta mer? Kontakta Martina Oxling.