HR-nätverket tar utbytet till en ny nivå

HR Innovation Team är initierat av HR-nätverket, som samlar personal/HR-ansvariga i Livsmedelsakademins partnerföretag. Nätverket har sedan ett par år tillbaka varit en arena för erfarenhetsutbyte kring branschens karriär- och arbetsplatsfrågor. Men under förra året började nätverket diskutera möjligheter till att ta utbytet till en helt ny nivå.

– Syftet med HR Innovation Team är att ge HR-cheferna ännu större praktisk nytta av nätverket, samarbetet ska bidra till personlig utvecklig för varje deltagare och samtidigt gagna respektive företag och livsmedelsbranschen, säger Jan Brattström, verksamhetsansvarig för Jobb & Karriär.

Deltagarna har själva satt upp ramarna för programmet och kommit fram till att gruppen ska fungera som ett team, där öppenhet, nytänkande, tillit och integritet är ledord för att tillsammans skapa banbrytande HR-resultat.

– Jag hoppas få en ännu djupare förståelse för livsmedelsbranschens utmaningar och möjligheter genom att lära känna de andra företagen på nära håll. Sedan hoppas jag så klart på att få massor med erfarenhetsutbyte i stora och små frågor. Jag känner redan att vi lyckats vaska fram best practice i några HR-frågor, säger Kristina Lundstedt, HR Business Partner på Pågen.

Precis som Livsmedelsakademins ledarutvecklingsprogram Framtidens ledare, leds HR Innovation Team av Minna Westerlund. Programmet innefattar tre heldagar under våren 2015, då gruppen samlas för att diskutera utmaningar och case hämtade från deltagarnas arbetsliv. Utmaningarna kan handla alltifrån talent management och affärsdriven HR till hur företagen kan bli attraktiva arbetsgivare för framtida medarbetare.

Företagen som deltar i HR Innovation Team är Oatly, Pågen, Orkla Foods Sverige, Cloetta, Nordic Sugar och Findus.