HR Innovation team har kickat igång

För andra året drar nu vårt kompetensutvecklingsprogram för HR-ansvariga igång. Under det kommande året kommer vårt HR Innovation Team nysta i gemensamma utmaningar för hur vi tillsammans kan jobba bättre och göra livsmedelsbranschen ännu mer attraktiv.

– Livsmedelsbranschen har en enorm utmaning i att vara ”lite mossig”, menar Therese Josephson Rakocevic från Kiviks Musteri, som är en av deltagarna i årets upplaga av HR Innovation Team.

Och det är ju just därför som Livsmedelsakademins verksamhetsområde Jobb och Karriär finns till och driver utvecklingen av att göra livsmedelsbranschen mer attraktiv. Therese är ny HR-chef på Kiviks Musteri sedan januari i år. Hon har jobbat med HR-frågor i många år, men har ingen tidigare erfarenhet från livsmedelsbranschen. Därför ser hon det som mycket värdefullt att tidigt få möjligheten att skapa sig ett starkt nätverk inom branschen. Dragana Abrasevic, HR Manager Commercial från Findus håller med:

– Jag ser verkligen fram emot att under programmet utveckla ett starkt nätverk. Många gånger sitter jag ensam med frågeställningar idag och jag ser fram emot att använda gruppen som ett bollplank, berättar Dragana Abrasevic.

Programmet startade den 16 februari med en kick-off på Cloetta i Malmö. Upplägget på programmet är liknande jämfört med föregående år med fokus på att ge deltagarna så stor praktisk nytta som möjligt. Därför arbetar teamet själva fram innehållet i programmet utifrån sina egna behov och önskningar. Ett exempel på ett intressant område som kom upp under kick-offen är ”Lön, prestation och motivation” och nästa träff kommer således ägnas åt detta tema.

– Jag får känslan av att det är ett öppet och varmt gäng, och jag ser fram emot allt som kommer hända både på men kanske framförallt mellan träffarna, berättar Martina Oxling, verksamhetsansvarig för Jobb och Karriär på Livsmedelsakademin, som tillsammans med Minna Westerlund på Generact håller i programmet.

Sammanfattningsvis var förväntningarna inför det kommande året höga under tisdagens kick-off.

– Jag ser verkligen fram emot att vi som går detta program tillsammans ska arbeta just som ”ett team”. Genom att lära av varandra och gemensamt utveckla sättet som vi attraherar, behåller och utvecklar våra medarbetare på, är jag säker på att vi kommer kunna skapa stor affärsnytta för våra respektive organisationer, berättar Therese Josephson Rakocevic, Kiviks Musteri.