Högt i tak i FoU-nätverket

Matpratarna är namnet på Livsmedelsakademins nätverk för forsknings- och utvecklingsansvariga i de livsmedelsproducerande partnerföretagen. I början av maj träffades de för att bland annat diskutera hur man kan involvera olika delar av företaget i utvecklingsarbete.

Matpratarna är namnet på Livsmedelsakademins nätverk för forsknings- och utvecklingsansvariga i de livsmedelsproducerande partnerföretagen. Nätverket träffas regelbundet för att under otvungna former utbyta erfarenheter om hur man driver utvecklingsarbete inom livsmedelsområdet. Senaste träffen ägde rum den 5 maj på Oatly i Malmö. På agendan stod bland annat den nationella och regionala livsmedelsstrategin, hur man kan involvera olika delar av företaget i utvecklingsarbete och arbete med hållbarhetsfrågor.

På bilden: Bakre raden: Ingrid Landgren (Orkla) Rikard Albin (Culinar). Främre raden: Åsa Josell (Atria), Anneli Selander (Findus), Ingemar Gröön (Nordic Sugar), Karin Ahlberg (Oatly)