Henrik Hjalmarsson blir ny ordförande i Livsmedelsakademin

Vid fredagens stämma i Livsmedelsakademin valdes Henrik Hjalmarsson till ny ordförande efter Mats Hallkvist. Henrik Hjalmarsson är tidigare Vd för Findus och har varit ledamot i Livsmedelsakademins styrelse under ett år.

Jag ser verkligen fram emot att kliva in i ordföranderollen i Livsmedelsakademin, säger Henrik Hjalmarsson.  Jag tror på den förmåga som finns i organisationen, de modeller för samverkan som man har utvecklat och ser fram emot att få arbeta med alla mina kollegor i livsmedelsbranschen. Det ska bli spännande att vara med och bygga för innovation.

– Arbetet i Livsmedelsakademin är baserat på djupa insikter om framtidens livsmedelsförsörjning och de förändringar näringen behöver genomgå och det känns stimulerande att få vara med och bidra till detta.

– Henrik har ett fantastiskt nätverk och är väl förankrad både i regionen och nationellt kring livsmedel, säger Vd Lotta Törner. Uppdraget kräver att man kan agera på flera arenor samtidigt: i näringslivet, i det offentliga och i akademin för att driva stora frågor.

Till vice ordförande valdes Henrik Julin, Orkla Foods. Övriga nya i styrelsen är: Johan Johnsson, Bergendahls Food, Yvonne Granfeldt, Lunds Universitet, Oddvar Fiskesjö, Region Skåne

Under 2017 kommer Livsmedelsakademin bland annat att fortsätta arbetet med att utveckla Skåne till en kulinarisk region genom Smaka på Skåne och har också ett stort åtagande i IncluSilver, som ska generera nya lösningar kring mat för äldre i Europa.

Livsmedelsakademin fortsätter också arbetet med att driva ett antal skarpa nätverk och kompetensförsörjningsprogram för bland annat Framtidens Ledare.

För mer information: kontakta Vd Lotta Törner 0705 80 59 09 eller ordförande Henrik Hjalmarsson, 0768 46 20 46.