AfterWork om framtidens förpackningar.

Framtidens förpackningar är smarta och hållbara - AfterWork 11 juni

Framtidens förpackningar för livsmedel är lite av en het potatis. Det finns lagstiftning, hållbarhetskrav, miljökrav och konsumenternas uppfattningar att ta hänsyn till. Därför var det extra intressant att lyssna på föredragshållarna på vårt senaste AfterWork som kunde ge inspirerande och hoppingivande berättelser om framtidens smarta och hållbara förpackningar.

På Orkla Foods finns ett helt förpackningsteam på innovationsavdelningen, som arbetar med att modernisera, effektivisera och anpassa förpackningar efter våra och samhällets krav och behov. De utvecklar och beslutar om material, layout, återförslutning, logistik, lagring, lagstiftning, storlek och annat kopplat till moderna och anpassade förpackningar. Målsättningen är hög. 100 procent ska vara återvinningsbara, 75 procent ska vara tillverkade av återvunnet eller förnybart material och matsvinnet ska minska.

Multivac och Citygross driver ett projekt tillsammans som handlar om att vacuumförpacka kött och fisk för längre hållbarhet, minskat matsvinn, större sortiment, effektivitet i butik och minskade kostnader. Genom projektet har Citygross kunnat minska matsvinnet med 520 ton i 43 butiker. Malet kött som tidigare höll i 24 timmar håller med den nya förpackningen i sex dagar.

Skanem gör smarta etiketter. Det innebär att etiketter laddas med information som du inte kan se med ögat, men som kan användas för spårbarhet, reklam och för att skapa mervärde för kunden genom belöningssystem, t ex vid återvinning.

I ett cirkulärt samhälle stannar allt i loopen. Ett företags avfall kan bli ett annat företags resurs. Och vi måste se till att öka nyttjandegraden av de produkter och tjänster som redan finns. Den bästa bärkassen är plastpåsen som återanvänds. Detta berättade Evelina Lundqvist från The Good Tribe om.

AfterWorken arrangerades av Livsmedelsakademin och Packbridge. Stort tack till talarna:

Elna Hallgard, utvecklingschef på Orkla Foods
Stefan Karlsson, försäljningschef Multivac
Mikael Svanberg, Sales and Marketing Manager från Skanem
Evelina Lundqvist, Business consultant and social entrerpreneur från The Good Tribe.