Förslag till forskningsfrågor sökes! Nytt program för industridoktorander inom livsmedelsområdet

Inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin startar nu SLU ett program för industridoktorander inom livsmedelsområdet. Hela livsmedelsbranschen välkomnas att utifrån sina problem och utmaningar föreslå forskningsfrågor som kan bli till avhandlingsprojekt.

Branschen formulerar frågorna
Programmet ska utgå från livsmedelsbranschens utmaningar, och det är följaktligen företagen och organisationerna som inleder processen med att formulera frågorna.

I nästa steg ska förslagen från branschen i samverkan med SLU:s forskare och institutioner omformas till möjliga forskningsfrågor och genomförbara doktorandprojekt.

– Vi lanserar ett nytt grepp för att anta industridoktorander – vi bjuder in hela livsmedelsbranschen att utifrån sina problem och utmaningar föreslå forskningsfrågor som kan bli till avhandlingsprojekt, säger samverkanslektor Bengt Persson, projektledare för Industridoktorandprogrammet (LivsID).

Anställda kan doktorera
Branschen kan också föreslå personer som är anställda hos dem och som kan ansöka om att bli doktorander. Om de antas till forskarutbildning förbinder sig arbetsgivaren att de får disponera 80 procent av sin arbetstid under fem år för att genomföra sin forskarutbildning vid SLU.

Föreslå ämnen senast 20 november
Intresseanmälningar och förslag från branschen ska vara SLU tillhanda senast den 20 november.

Läs alla detaljer här

Frågor besvaras av Volkmar Passoth, Forskare FLK
Institutionen för molekylära vetenskaper, Livs- och fodermedel
018-673380
Volkmar Passoth är handläggare för LivsID